Detalj projekta

NEWS
16. listopada 2019.

Freight TAILS - delivering Tailored Approaches for Innovative Logistic Solutions

Cilj projekta je razvijanje prilagođene politike upravljanja prijevozom tereta potičući urbani teretni promet s niskim udjelom ugljika. Aktivnosti Grada Splita uključuju izradu Integriranog Akcijskog plana teretnog prijevoza u gradu Splitu i formiranje URBACT lokalne grupe (ULG) čija je najvažnija zadaća jačanje kapaciteta lokalnih dionika u razvoju efikasnih politika te aktivno sudjelovanje u izradi Lokalnog akcijskog plana.

https://urbact.eu/freight-tails