Detalj projekta

NEWS
1. kolovoza 2019.

KK.10.1.1.02.0005 „Grad Split – tehnička pomoć ITU PT“

Cilj projekta:

U Urbanoj aglomeraciji Split osigurati učinkovitu provedbu i praćenje mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma).

Grad Split je u listopadu 2017. godine potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za projekt KK.10.1.1.02.0005 „Grad Split-tehnička pomoć ITU PT“, čime je postao korisnik tehničke pomoći financirane iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

Ukupna vrijednost odobrenog projekta iznosi 19.083.115,00 kn, od čega su 16.220.647,75 kn bespovratna sredstava za razdoblje provedbe projekta, do 31.12.2023.g. Iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017.g. za projekt „Grad Split-tehnička pomoć ITU PT“ odobrena su i dodatna bespovratna sredstva u iznosu od 1.717.480,35 kn, čime trošak ITU Odsjeka Gradu Splitu nije više 15%, već 6%.

Grad Split je, u cilju provedbe ITU mehanizma, osnovao Odsjek za provedbu ITU mehanizma u sklopu Službe za međunarodne i EU projekte. Projektom se sufinanciraju svi troškovi plaća službenika ITU Odsjeka, troškovi putovanja, edukacija, računalne i uredske opreme, vanjskih stručnjaka te troškovi informiranja i vidljivosti čime se osiguravaju preduvjeti za jačanje administrativne sposobnosti i  učinkovitu provedbu aktivnosti Grada Splita kao Posredničkog tijela.

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) predstavljaju mehanizam koji se po prvi puta koristi u Europskoj uniji u razdoblju 2014.-2020. godine, a koji omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.

Navedeni ITU mehanizam po prvi puta uvodi obvezu delegiranja određenih funkcija u sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima, s nacionalne na lokalnu razinu, odnosno na gradsko upravno tijelo, što ujedno predstavlja i početak procesa decentralizacije.