Detalj projekta

NEWS
16. listopada 2019.

TASKFORCOME - Transnational Action to advance SKills and competences FOR COmmunity engagement and social Migrants Entrepreneurship initiatives in the Central Europe

Cilj projekta je osvještavanje građana grada Splita o potrebama razvoja poduzetništva. Aktivnosti Grada Splita uključuju realizaciju pilot projekta otvaranja i opremanja Inkubatora kreativnih industrija u Domu mladih u vrijednosti od 70.000 €; organiziranje raznih edukacija za poduzetnike lokalne i migrante - sve one koji nisu građani EU, već trećih zemalja (BiH, Crna Gora, Makedonija, Srbija i sl.); osmišljavanje i provedbu programa obuke i mentorstva te izradu Akcijskog plana za razvoj poduzetništva na području Grada Splita.

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TASKFORCOME.html