Detalj projekta

NEWS
16. listopada 2019.

TEESCHOOLS - Transferring Energy Efficiency in Mediterranean Schools

Cilj projekta je pružiti lokalnim vlastima nova rješenja za implementaciju standarda "zgrada gotovo nulte potrošnje energije". Aktivnosti Grada Splita uključuju izradu energetskih pregleda zgrada odabranih 5 osnovnih škola Grada Splita (OŠ Gripe, OŠ Bol, OŠ Visoka, OŠ Trstenik i OŠ Kman-Kocunar); izradu preliminarnih planova energetske obnove za odabrane zgrade; izračun emisija ugljičnog dioksida nakon energetske obnove zgrada i razvoj modela energetskih usluga i sheme financiranja.

https://teeschools.interreg-med.eu/