: 16. 12. 2022.
Grad Split zapošljava u sklopu projekta „Zaželi sretniju starost 3" kojim će se 4 mjeseca skrbiti za najmanje 186 starijih osoba i/ili osoba u nepovoljnom položaju

Grad Split zapošljava u sklopu projekta „Zaželi sretniju starost 3" kojim će se 4 mjeseca skrbiti za najmanje 186 starijih osoba i/ili osoba u nepovoljnom položaju

Grad Split će uskoro pokrenuti provedbu projekta „Zaželi sretniju starost 3“ zajedno s partnerima: Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područnim uredom Split i Centrom za socijalnu skrb Split. Ukupna vrijednost projekta je 1.499.100,00 kuna. Projekt je u potpunosti sufinanciran, i to 85% iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., unutar poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, te 15% iz Državnog proračuna.
Cilj projekta je potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 186 krajnja korisnika što će se osigurati zapošljavanjem voditelja projekta, dva koordinatora projekta i 31 teže zapošljivih žena koje će pružati potporu i podršku u kućanstvu (1 žena na 6 korisnika) čime se direktno doprinosi procesu deinstitucionalizacije usluga u zajednici. 

Kome je projekt namijenjen?
Namijenjen je starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju kojima je potrebna potpora i podrška u svakodnevnom životu, a žive na području grada Splita i okolnim naseljima koja mu pripadaju. Uvjet je da predmetna usluga potpore i podrške nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora, odnosno Europskog socijalnog fonda. Osobe u nepovoljnom položaju su između ostalog osobe s invaliditetom, kronični bolesnici i slično neovisno o starosnoj dobi. 

Što potpora i podrška uključuje?
Potpora i podrška uključuje pomoć u nabavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć u pripremi/priprema obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, naručivanje i pratnja kod liječnika i sl.), pružanje podrške kroz razgovore i druženje, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima itd. Bitno je napomenuti da se ovdje radi o aktivnostima potpore i podrške osobama u njihovim kućanstvima, a ne o provedbi zdravstvene njege koja bi zahtijevala neka posebna znanja, osposobljenost za provedbu iste ili sl. te naglašavamo da neće biti moguće uključiti korisnike kojima je potrebna posebna i specijalizirana njega.

Kako se prijaviti za sudjelovanje? 
STARIJE OSOBE I/ILI OSOBE U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU - Sve potencijalne korisnike / članove njihovih obitelji molimo da popune priloženi obrazac, te time iskažu interes za sudjelovanje u projektu, te nam ga dostave najkasnije do 05.01.2023. na e-mail: pisarnica@split.hr, poštom ili osobno na adresu: Grad Split, Obala kneza Branimira 17, 21 000 Split (EU PROJEKT- „ZAŽELI SRETNIJU STAROST 3“- KORISNICI). 

Ovim putem pozivamo sve potencijalne korisnike/članove obitelji i sve one koji imaju saznanja da je nekome potreban ovakav vid pomoći i podrške u kućanstvu, da iskažu svoj interes za uključivanje u projekt ''Zaželi sretniju starost 3''.
Za više informacija slobodno nam se obratite na e-mail zazeli@split.hr ili na telefon 310-108 radnim danom u vremenu od 14-15 sati.


Javni poziv za iskazivanje interesa s pripadajućom dokumentacijom