: 17. 10. 2023.

Otvorena javna savjetovanja za Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Split i Strateške studije o utjecaju na okoliš

Grad Split je temeljem Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, a u svezi Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš te Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. - 2027., pokrenuo savjetovanje s javnošću o nacrtu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. godine i Strateške studije o utjecaju na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. godine.

Javno savjetovanje provodi se u razdoblju od 16. listopada 2023. godine do 16. studenoga 2023. godine, a komentari, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Grad Split, Obala kneza Branimira 17, Split, s naznakom „Savjetovanje s javnošću nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. godine i Strateške studije o utjecaju na okoliš Strategije“, te putem elektronske pošte na adresu itupt@split.hr zaključno do 16. studenoga i to isključivo putem Obrasca za dostavu komentara, prijedloga i primjedbi.

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. godine, akt je strateškog planiranja koji predstavlja preduvjet za korištenje mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021.- 2027., u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije, te odlukom nadležnog Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije o dodjeli indikativnog iznosa od 55 mil EUR bespovratnih sredstava razvojnim projektima Urbane aglomeracije Split. 

Urbanu aglomeraciju Split čine Grad Split, kao grad središte i 12 funkcionalno povezanih jedinica lokalne samouprave: Grad Kaštela, Grad Omiš, Grad Sinj, Grad Solin i Grad Trogir, Općina Dicmo, Općina Dugi Rat, Općina Dugopolje, Općina Klis, Općina Lećevica, Općina Muć te Općina Podstrana.

Javno izlaganje nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. godine i Strateške studije o utjecaju na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. održat će se 2. studenog 2023. godine s početkom u 12:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Splita, II. kat, Obala kneza Branimira 17, 21 000 Split.

Nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. godine i Strateške studije o utjecaju na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. dostupni su putem poveznica u nastavku teksta.
Javno savjetovanje o Nacrtu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. godine

Javno savjetovanje o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. godine