: 20. 1. 2023.

Projekt „CP² | Kulturno-kreativni pogon“ prijavljen na poziv Europske Urbane Inicijative, osmišljen po principima Novog europskog Bauhausa

Grad Split, kao nositelj projekta, putem Službe za razvoj grada i u suradnji s Razvojnom agencijom Split – RaST d.o.o., Multimedijalnim kulturnim centrom, Eupolis grupom d.o.o. , udrugom Permakultura Dalmacija te ARP d.o.o., prijavio je projekt „CP² | Kulturno-kreativni pogon“ na prvi poziv Europske urbane inicijative (EUI) – Innovative Action, osmišljen po principima Novog europskog Bauhausa . Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 5.970.336,80 eura, od čega je iznos bespovratnih sredstva koji može biti dodijeljen 4.776.669,44 eura.

Naime, Novi europski Bauhaus pokrenut je 2021. godine kao ekološki, gospodarski i kulturni projekt kojemu je cilj zajedničko osmišljavanje atraktivnijih, održivijih i uključivijih načina suživota. Kroz prvi poziv se tako financiraju projekti kojima je cilj realizirati konkretne i opipljive primjere intervencija Novog europskog Bauhausa, a koje u potpunosti integriraju njegove tri temeljne vrijednosti: održivost, uključivost i estetiku. Umjetnost u osmišljavanju prostora jedan je od bitnih principa NEB-a koji nudi značajne prilike za izgradnju konkretnih primjera koji utjelovljuju Europski zeleni plan. Projekt CP² uključuje ulaganja zajedničkih napora javne uprave te različitih, prvenstveno umjetničkih, dionika u postizanju vizije i ciljeva Europskog zelenog plana.

Projektom CP² tako se planira rekonstruirati dio podruma, prizemlje i dvorište Doma mladih koristeći metode zajedničkog dizajna za definiranje prostora, njegovih funkcija i protoka materijala, ljudi i energije. Pažljivim zajedničkim projektiranjem, korištenjem materijala i postupaka gradnje omogućit će višenamjensko korištenje prostora i visoka razina sigurnosti i udobnosti. Također, cilj je projekta ojačati kapacitete civilnog sektora, dosadašnjih korisnika Doma mladih, kao i novih dionika, uključivanjem u zajednički proces upravljanja i dizajna prostora kojeg koriste. Kroz programiranje koherentnog kulturnog i umjetničkog programa MKC-a, multidisciplinarnih projekata i međunarodne suradnje postići će se visoka kvaliteta sadržaja, uključivost različitih vještina i talenata, što će generirati višestruki učinak i poticaj novim  inicijativama. Na taj način projekt će približiti multidisciplinarne inicijative građanima Splita kroz različite izvedbe i uključujuća iskustva, ali i privući građane da postanu aktivni sudionici i repliciraju eksperimentalne aktivnosti u svojim dijelovima grada.

Pored toga, projekt doprinosi zelenoj tranziciji s ciljem postizanja klimatske neutralnosti EU-a budući da će se rekonstrukcija provoditi  u duhu kružnosti i ugljične neutralnosti, uz dodatno stvaranje zelenih površina temeljenih na principima permakulturnog dizajna, koji su u potpunosti usklađeni s naporima za rješavanje ekoloških i klimatskih izazova. Objekt će se obnoviti koristeći prirodne materijale s niskim ugljičnim otiskom, a zgrada nadograditi solarnim panelima, što će doprinijeti smanjenju potrošnje energije. Također, stvaranje zelenih površina unutar i oko objekta pomoći će u regeneraciji okoliša te unaprijediti doživljaj i kvalitetu urbane sredine. 

Projektom CP² dokazat će se sposobnost Grada Splita da trenutne urbane izazove pretvori u nove prilike koristeći integrirana rješenja, provodeći pritom Europski zeleni plan kroz inovativne intervencije koje potiču građane da predvode promjene u smjeru zelenih i uključivih gradova.