: 30. 12. 2022.

ZAVRŠEN PROJEKT - Aktivnosti potrebne za uspostavu urbanih društvenih vrtova uspješno definirane u sklopu međunarodnog projekta RU:RBAN, URBACT

Grad Split je bio međunarodni partner u projektu RU:RBAN, URBACT III Second Wave uz ostale gradove partnere Aleksandropoli Grčka, Algeciras Španjolska, Carlow County Council Irska u periodu rujan 2021. - prosinac 2022. godine.

U drugom pozivu projekt je temeljio svoje prakse na modelu upravljanja urbanim vrtovima Grada Rima, kao nositelja Projekta, u svrhu ostvarenja potencijala stvaranja urbanih društvenih vrtova u gradovima partnerima, te promicanju otpornosti gradova i socijalnoj inkluziji kroz jačanje svijesti o urbanoj poljoprivredi.

Projektu su doprinijela i iskustva gradova partnera iz prvog poziva Vilnius Litva, Caen Francuska, Krakow Poljska, Thessaloniki Grčka, Loures Portugal, Coruna Španjoska, te Lighthouse gradova Oslo Norveška, Reykjavik Island, Helsinki Finska.

Aktivnosti koje je Grad Split realizirao su:

  • Uspostava međunarodne i nacionalne mreže partnera i povećanje kapaciteta za uspostavu i upravljanje urbanim vrtovima u narednom razdoblju.
  • Uspostava Urbact lokalne grupe ULG koju čine dionici Održivo d.o.o., Parkovi i nasadi d.o.o., Udruga Mi, Udruga MoSt, Udruga Permakultura Dalmacija, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, kako bi svojom praksom i iskustvom pomogli realizaciju projektnih aktivnosti.
  • Izrada Studije potencijala razvoja i provedbe urbanih vrtova u Splitu do 2030. godine koja će kao primarni dokument pomoći u oblikovanju svih budućih aktivnosti u segmentu urbanih vrtova i pomoći u izradi budućih projekata i partnerstva.
  • Izrada Prijedloga regulative upravljanja urbanim vrtovima u Splitu.
  • Integracija terminologije “urbani vrtovi” u GUP Grada i drugu stratešku dokumentaciju.
  • Pružanje veće mogućnosti informiranja građana na temu urbanih vrtova kroz Anketu Grada Splita o percepciji građana na temu urbanih vrtova Splita, objavljene članke, predstavljanje teme na radiju i medijima, te kroz javna predavanja i događaje na temu urbanih vrtova.
  • Kroz rezultate Ankete ostvaren uvid u velik interes građana za realizacijom urbanih vrtova u Splitu, gdje čak 95,5% ispitanika podržava ideju urbanih vrtova, i aktivnosti koje dolaze u sklopu urbanih vrtova.
  • Međunarodnim partnerima Projekta i ostalim involviranim dionicima na nacionalnoj i lokalnoj razini, predstavljeni su primjeri dobre prakse Botanički vrt na Marjanu, Inicijativa Particela Naša parcela ispod Vidilice, Školski vrt OŠ Skalice i mini urbani vrtovi zasađeni od strane Parkova i nasada d.o.o.

Projekt RU:RBAN predstavlja temelj djelovanja Grada Splita na području urbanih vrtova, i služit će kao referenca za buduće projekte i aktivnosti.

Ovaj projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (European Regional Development Fund – ERDF).