Detalj natječaja

NEWS

Rang lista odabranih projektnih prijedloga na temelju Javnog natječaja za prijavu projekata udruga iz područja soc. skrbi, zdrav. zaštite i demografije u okviru raspoloživih sredstava za 2022. godinu