Policija i ostale službe

Informacije i telefoni

Turistički informativni centar

Peristil, Crkvica Sv. Roka,

tel: 021/345-606

https://guides.hr/

 

Policija 192

Policijska uprava Split, Trg hrvatske bratske zajednice 9, tel: 021/307-111
1. policijska postaja, Trg hrvatske bratske zajednice, tel: 021/307-022
2. policijska postaja, Pojišanska 2, tel: 021/309-356, 309-956
Prometna policija, Bračka bb, tel: 021/307-036, 307-217
Aerodromska policija, Kaštel Štafilić, ulica dr. F.Tuđmana 96, tel: 021/307-246
Pomorska policija:Operativa, Gat sv. Duje bb, tel: 021/307-630, 307-382
Zapovjedništvo, Katalinićev prilaz 2, tel: 021/307-911

 

Ostale Službe

Vatrogasci: 193

Hitna medicinska pomoć: 194

Traganje i spašavanja na moru: 195

Međunarodne informacije: 11802

Opće informacije: 11981

HAK (pomoć na cesti): 1987

 

Bolnice

Klinička bolnica Firule 
Adresa: Spinčićeva 1
Tel. 021/556-111 


Bolnica Križine 
Adresa: Šoltanska 1
Tel. 021/557-111

 

Ljekarne (0-24h)

Dobri
Adresa: Gundulićeva 52
Tel. 021/348-074


Lučac
Adresa: Pupačićeva 4
Tel. 021/533-188, 542-363