23. veljače 2024.

Druga dopuna obavijesti o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita

Sukladno članku 88. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne Novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), a u svezi s člankom 59. stavkom 1. Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 67/23), Grad Split, Upravni odjel za urbanizam i izgradnju, Odsjek za prostorno planiranje daje

DRUGU DOPUNU OBAVIJESTI O IZRADI IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA SPLITA
Procedura izrade izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 1/06, 15/07, 3/08, 3/12, 32/13, 52/13, 41/14 i 55/14 - pročišćeni tekst) započela je temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Splita na 5. sjednici održanoj 23. rujna 2021. godine, a koja je objavljena u Službenom glasniku Grada Splita, broj 44/21 od 29. rujna 2021.godine.

Gradsko vijeće Grada Splita je na svojoj 26. sjednici održanoj 13. prosinca 2023. godine donijelo Odluku o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita koja je objavljena u Službenom glasniku Grada Splita broj 92/23 od 21. prosinca 2023. godine.

Potom, Gradsko vijeće Grada Splita na svojoj 27. sjednici držanoj 12. veljače 2024. godine donosi Odluku o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita koja je objavljena u Službenom glasniku Grada Splita broj 11/24 od 20. veljače 2024. godine.

Povratak