Članak

NEWS
12. lipnja 2020.

EU projekt "Usefall" nominiran za nagradu "Regiostars Awards 2020"

EU projekt USEFALL – “Unesco Site Experience For All” koji je dio programa Interreg V-A Italija – Hrvatska, a u kojem je Grad Split sudjelovao kao partner, nominiran je za nagradu REGIOSTARS AWARDS 2020 u kategoriji najboljih i najinovativnijih EU projekata. Podsjetimo, realizacijom projekta Usefall Grad Split  proveo je  infrastrukturne zahvate kojima je poboljšana pristupačnosti osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću povijesnim lokalitetima unutar Diolecijanove palače, dok su u suradnji s udrugama OSI organizirane informativno – edukativne aktivnosti koje problematiziraju ovu bitnu temu.

Talijansko-hrvatski EU projekt nominiran je u kategoriji urbanog razvoja: „Citizens engagement for cohesive European cities“, a  

Nominaciju Usefall-a možete podržati lajkom na oznaku pored projekta koji se nalazi na linku: https://regiostarsawards.eu/