Članak

NEWS
2. ožujka 2021.

Ispravak netočnih informacija – Projekt Moj zlatni Split proveden je u skladu sa svim zakonskim propisima

N/p Dražen Klarić

Glavni urednik Večernjeg lista

 

PREDMET: Ispravak netočnih informacija – Projekt Moj zlatni Split proveden je u skladu sa svim zakonskim propisima

 

Poštovani,

Sukladno Zakonu o medijima, članak 40., a u cilju točnog informiranja javnosti, zahtijevamo da u tiskanom izdanju Večernjeg lista te na vašem internetskom portalu vecernji.hr, na istom ili istovrijednom mjestu na kojem je objavljen i članak na kojeg se ispravak odnosi (čl. 41.st.1), u cijelosti objavite sljedeći demanti budući da je u napisu koji je objavljen iznesen niz neistina.

 

U tiskanom izdanju Večernjeg lista 27. veljače 2021. na 4 stranici objavljen je napis naslova „Splitski umirovljenici socijalnu pomoć smiju trošiti samo u Tommyju“ autora Jurja Filipovića, a potom i na portalu istog lista tekst naslova: „Afera u Splitu: Grad lancu Tommy, čiji vlasnik ide na izbore, dao oko 7 milijuna kuna bez natječaja!“.

 

Projektom „Moj zlatni Split“ Grad Split je, temeljem Zakona građanima, umirovljenicima omogućio potporu u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, ali i niz pogodnosti za poboljšanje i poticanje društvenog života građana starije životne dobi u vidu ili besplatnih posjeta na brojna kulturna i sportska događanja, članstva u gradskim knjižnicama ili plaćanja minimalnih cijena za ostvarivanje pojedinačnih pogodnosti poput plaćanja 10 kuna za ulaznice za utakmice Hajduka.  


Za realizaciju projekta „Moj zlatni Split“ svake godine su planirana sredstva u Proračunu Grada i to i za 2019., 2020. i 2021. godine te odobrena od strane Gradskog vijeća Grada Splita. Nesporno je da je Grad Split postupao sukladno Statutu i pozitivnim zakonskim propisima. Naime, Zakonom o socijalnoj skrbi propisano je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga svojim stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je to utvrđeno Zakonom, na način propisan općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva.


Grad Split je općim aktom u vidu Odluke o socijalnoj skrbi predložio mjeru potpore umirovljenicima s nižim iznosom prihoda u sklopu projekta „Moj zlatni Split“. Sukladno pozitivnim zakonskim propisima za predmetnu Odluku je provedeno javno savjetovanje u trajanju od 30 dana. Nakon provedenog javnog savjetovanja i predloženih socijalnih mjera, predmetnu Odluku je u daljnjoj zakonskoj proceduri jednoglasno izglasalo i odobrilo Gradsko vijeće Grada Splita, na prijedlog gradonačelnika.

Slijedom navedenog, ističe se kako slijedi:
1. Neistina je da je Grad Split lancu Tommy, čiji vlasnik ide na izbore, dao oko 7 milijuna kn bez natječaja.
2. Neistina je da je Grad Split u realizaciji projekta Moj zlatni Split preskakao javnu nabavu i zakonsku proceduru.
3. Neistina je da je Grad Split trebao provesti proces javne nabave za angažman OTP banke.
4. Neistina je da je kartice mogu koristiti isključivo u trgovini Tommya.
5. Neistina je da je Grad Split novac za mjeru socijalne politike uplaćivao OTP banci.
6. Neistina je da je Grad Split za bankarske usluge treba provesti postupak javne nabave.


Nadalje, vezano uz izbor banke podsjeća se kako je ova Gradska uprava na početku svoga mandata zatekla otvoreni žiro – račun u Splitskoj banci, kasnije OTP banci, gdje je poslovna suradnja s navedenom bankom uspostavljena u svibnju 2014. godine. Iznesene insinuacije poput: “…kako su se gajili izrazito prijateljski odnosi s predstavnicima OTP banke što je mnogima bilo sumnjivo“, pogrešno je izneseno s izravnom namjerom uredništva da se nanese šteta, i to ne samo Gradu Splitu, nego svim umirovljenicima u Gradu Splitu koji koriste potporu, a u istom svjetlu je napisan i nastavak rečenice o insinuacijama o isključivo prijateljskim odnosima umjesto profesionalnim, što ne bi bilo uobičajeno ponašanje Gradske uprave, a time niti njegovih pročelnika, uključujući i tadašnjeg pročelnika financija Dragana Brtana.

Podsjeća se kako je sukladno pozitivnim zakonskim propisima, odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Zakona o proračunu, Državni proračun i proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a time i Grad Split, mogu imati samo jedan račun za sva plaćanja. Izbor banke za vođenje platnog prometa i svih plaćanja iz Proračuna kao i sve financijske usluge u vezi s bilo kojim drugim financijskim instrumentom su izuzeti iz Ugovora o javnoj nabavi odnosno na iste se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.
Stoga izneseni navod u članku, kako je za izbor banke bilo potrebno provesti proces javne nabave jednostavno nisu točne i istinite te su svi izneseni navodi u suprotnosti s odredbama Zakona o javnoj nabavi i pravnim aktima Europske unije.


Iz svih gore navedenih činjenica nedvojbenoj je da je projekt „Moj zlatni Split“ proveden u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.


Članak sadrži maliciozne i neistinite navode čijim objavljivanjem se nanosi šteta Gradu Splitu, njegovim djelatnicima, gradonačelniku, ali i ugledu banke koja je prepoznala valjanost projekta i društveno korisnu svrhu zaštite najugroženije kategorije građana i time potakla i druge pravne osobe da podrže ovakve inicijative gradova. Novinar je dobio vrlo konkretan odgovor od Grada Splita, ali je unatoč tome odlučio, vrlo pristrano i bez želje istinitog prenošenja činjenica, prikazati ovaj projekt u negativnom svjetlu.