26. svibnja 2023.

Natječaj za prijavu projekata od interesa za Grad Split u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2023. godinu sa projekcijama za 2024.-2025. godinu

Povratak