Članak

NEWS
4. siječnja 2024.

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita

Sukladno članku 88. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne Novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), a u svezi s člankom 59. stavkom 1. Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 67/23),  Grad Split, Upravni odjel za urbanizam i izgradnju, Odsjek za prostorno planiranje daje

DOPUNU OBAVIJESTI O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SPLITA

Procedura izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 31/05, 38/20 i 46/20-pročišćeni tekst) započela je temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Splita na 5. sjednici održanoj 23. rujna 2021. godine, a koja je objavljena u Službenom glasniku Grada Splita, broj  44/21 od 29. rujna 2021. godine. Gradsko vijeće Grada Splita je na svojoj 26. sjednici održanoj 13. prosinca 2023. godine donijelo Odluku o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita koja je objavljena u Službenom Glasniku Grada Splita broj 92/23 od 21. prosinca 2023. godine.