Članak

NEWS
17. lipnja 2021.

Obavijest o zabrani izvođenja radova

Zbog pandemije uzrokovane virusom Covid-19 tijekom koje se veći dio perioda nisu mogli izvoditi radovi, a uzimajući u obzirom potrebu pomoći gospodarstvu kao i smanjenju stopu turizma, Grad Split obavještava građane da za 2021. godinu nije donesena Odluka o zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone.

Sukladno Zakonu o gradnji („NN“ 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) odluka se donosi u prethodnoj kalendarskoj godini za sljedeću.

Bez obzira na Odluku o zabrani gradnje, kod izvođenja radova primjenjuju se opće odredbe zaštite na radu, zaštite od buke i odredbe o javnim redu kao i odredbe gradske odluke o komunalnom redu.