24. svibnja 2023.

Objavljeno Izvješće s javnog savjetovanja o nacrtu Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu „Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine“ trajalo je 30 dana, od 1. do 30. ožujka 2023. godine. U navedenom periodu pristigao je 151 komentar upućen od strane 18 različitih institucija, tvrtki, udruga i predstavnika građana.

Svi komentari razmotreni su od strane izrađivača dokumenta - Sveučilišta u Splitu i adresirani na idući način: ukupno je prihvaćeno 67 komentara (od čega djelomično njih 12), nije prihvaćeno 49 komentara te je 35 komentara primljeno na znanje, sve uz popratna obrazloženja.

Zaprimljeni komentari i odgovori izrađivača dostupni su u izrađenom Izvješću o provedenom javnom savjetovanju koje je objavljeno u sklopu rubrike savjetovanja s javnošću na službenim stranicama Grada Splita, dostupno na idućoj poveznici.

Za Strategiju je proveden i postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) koji je utvrdio kako za istu nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Nakon provedenog javnog savjetovanja, a sukladno usvojenim komentarima, u tijeku je revizija konačne verzije lokalnog plana razvoja te kompletiranje Akcijskog plana kao Priloga 2 dokumentu. Prema završnom izvješću ex-ante evaluatora, proces izrade plana razvoja udovoljio je svim kriterijima prethodnog vrednovanja te je ocijenjen povoljnim.

Podsjetimo, na izradi „Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine“ radilo je više od 80 stručnjaka sa svih sastavnica Sveučilišta u Splitu te prometni stručnjaci Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Osim stručnjaka izrađivača, svoj doprinos strateškom dokumentu dali su i mnogi drugi predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora uključeni kroz 24 tematske fokus grupe, zatim članovi Partnerskog vijeća, kao i Glavnog odbora Strategije (predstavnici političkih stranaka iz Gradskog vijeća) u tri različita sastava. Građani su također dali svoje inpute u različitim fazama izrade Strategije kroz javne online ankete te savjetovanje s javnošću.  

Povratak