17. ožujka 2023.

Prijavite se za dužnost suca porotnika

Ako ste voljni okušati se na dužnosti suca porotnika Županijskog suda u Splitu, svoju prijavu najkasnije do 20. travnja ove godine dostavite poštom Gradskom vijeću Grada Splita, na adresu Obala kneza Branimira 17, Split ili neposredno u Pisarnicu Grada Splita na istoj adresi.

Dužnost suca porotnika može obavljati punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika, ne stariji od 70 godina, a koji nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću.

Osobe koje se prijavljuju obvezne su vlastoručno potpisati Izjavu, dostupnu u prilogu ove obavijesti, da nisu članovi političke stranke niti se bave političkom djelatnošću. Uz ovu se Izjavu prilaže i kopija osobne iskaznice i životopis (završeno obrazovanje, OIB, adresa i kontakt tel/mob).

Za dodatne informacije možete se javiti na broj telefona 021/310-281.

Povratak