06. rujna 2023.

Privremena rang lista 2. kruga ocjenjivanja prijavljenih projekata po Natječaju za prijavu projekata od interesa za Grad Split u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2023. godinu

sa projekcijama za 2024.-2025. godinu

 

Povratak