Članak

NEWS
29. rujna 2022.

PROJEKT RU:RBAN, URBACT III: Transnacionalni sastanak u splitskom Domu mladih

Grad Split je domaćin dvodnevnog transnacionalnog sastanka partnera u sklopu projekta RU:RBAN, URBACT III koji se održava u Domu mladih i na lokacijama urbanih vrtova. Danas , drugog dana susreta, u prostoru Doma mladih održavaju se radionice na kojima sudjeluju predstavnici europskih gradova – partnera na projektu Rim (Italija), Aleksandropoli (Grčka), Algeciras (Španjolska), Carlow County Council (Irska) i članovi međunarodnih i lokalnih ULG grupa (Urbact lokalnih grupa). 

Međunarodni partneri Grada Splita imali su priliku naučiti ponešto o dobrim praksama upravljanja urbanim vrtovima, te posjetiti nekoliko predivnih lokacija u Splitu na kojima se na održiv način upravlja urbanim vrtovima.