Članak

NEWS
20. travnja 2020.

Prva Socijalno zdravstvena mapa grada Splita

Udruga Most u u okviru svog programa Centra znanja za društveno uključivanje i smanjenje siromaštva te u suradnji s Upravnim odjelom za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju Grada Splita izradila je prvu Socijalno zdravstvenu mapu grada Splita koja „samo jednim klikom“ prikazuje osnovne podatke o institucijama, ustanovama i organizacijama civilnog društva koje djeluju u ovoj domeni.

Mapa je rezultat obrade i ažuriranja podataka o uslugama koje se provode u Splitu i koje su, sukladno  Zakonu o socijalnoj skrbi, usmjerene na različite skupine korisnika i podržane od Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Mapa sadržava i neke važne telefonske brojeve koji mogu biti u različitim nepovoljnim okolnostima jako dragocjeni.

Ovo je prva faza izrade, u procesu je dopuna i priprema digitalne aplikacije koja će velikom broju građana biti dostupna. Planira se i izrada posebne aplikacije „Kako preživjeti Split“ po ugledu na brojne gradove u svijetu koji omogućuju i onima koji preživljavaju na ulici brzu i adekvatnu podršku i pomoć.

Mapiranje usluga i pružatelja u jednom gradu uvijek je i proces propitivanja što nedostaje i što se može unaprijediti i pokrenuti stoga je ovo i jedan od zagovaračkih koraka da nitko ne bude marginaliziran i da se zajedno izgrađuje koncept gradova koji brinu.

Grafički dizajn mape potpisuje Luka Duplančić, a možete je preuzeti u prilogu.