Članak

NEWS
9. rujna 2020.

Raspored komunalnih redara po gradskim kotarima i mjesnim odborima

Ažuriran je raspored komunalnih redara i njihovih zamjena po gradskim kotarima i mjesnim odborima. Sve nepravilnosti i kršenja komunalnog reda koje primjetite prijavite na mail adresu komunalnog redara zaduženog za vaš kotar.