Članak

NEWS
31. srpnja 2020.

Rezultati projekta Teeschools

Grad Split je u financijskom razdoblju 2014. - 2020. realizirao projekt TEESCHOOLS  (Transferring Energy Efficiency in Mediterranean Schools), financiran iz Europske unije kroz Interreg Mediterranean program, u okviru sektora energetske učinkovitosti u javnom zgradarstvu, i to prvenstveno školama.

Na projektu su u trogodišnjem razdoblju trajanja projekta sudjelovali međunarodni partneri iz 7 mediteranskih zemalja: Italija (glavni partner ENEA - Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development i predstavnik lokalnih vlasti Grad Castel San Pietro Terme), Bosna i Hercegovina (Zeničko – dobojski kanton), Cipar (Cyprus Energy Agency), Francuska (Chamber of Craft and Trade PACA Region), Grčka (EGTC EFXINI POLI - Network of European Cities for Sustainable Development; Living Prospects Development & Environmental Services),  Španjolska (FVMP - Valencian Federation of Municipalities and Provinces i RIBERA CONSORTIUM) i Hrvatska (tehnički partner HEP ESCO d.o.o. i Grad Split).

Trajanje projekta: 41 mjesec (1.2.2017.-31.7.2020.)

Ukupni budžet projekta: 2.840.000 €

Budžet Grada Splita: 230.000 €

EU sufinanciranje: 85 %

Vanjska stručna pomoć za Grad Split unutar projekta TEESCHOOLS ugovorena je s tvrtkama Projektni biro Split d.o.o. i Klimaproing d.o.o.

Projekt TEESCHOOLS je uspio uspostaviti zajedničku viziju tehničkih i institucionalnih projektnih partnera mediteranske regije Europe u sektoru energetske učinkovitosti i uspio lokalnim vlastima ponuditi nova rješenja, tehnička, edukativna i financijska, koja će im  pomoći u implementaciji koncepta „Zgrada Gotovo nulte Energije - ZG0E“ (eng. “nearly Zero Energy Building - nZEB“) u školama i zgradama javnog sektora.

Inovativni pristup projekta se sastoji u razvoju transnacionalnog alata za podršku i izradu web baza inovativnih najboljih praksi po principima energetske obnove sukladno standardu „Zgrada Gotovo nulte Energije - ZG0E“.

TEESCHOOLS web alat dostupan na http://www.improveyourschool.enea.it/ za dionike projekta, lokalnu administraciju, tehničku struku i energetske menadžere, služi za definiranje pojednostavljenog energetskog stanja školskih zgrada i odabir mjera povećanja energetske učinkovitosti s najboljim omjerom troškova i koristi. Alat je prilagođen mediteranskom klimatskom području i omogućava izračunavanje ugljičnog otiska zgrada nakon provedbe mjere energetske obnove.

Podaci potrebni za energetske procjene unutar TEESCHOOLS web alata i izradu TEESCHOOLS energetske dokumentacije, dobiveni su iz energetskih pregleda škola uključenih u projekt. Na razini projekta je realizirana provedba i izrada energetskih pregleda i planova obnove 48 školskih zgrada, u čemu je sudjelovalo i 5 škola Grada Splita: OŠ Kman Kocunar, OŠ Gripe, OŠ Bol, OŠ Trstenik i OŠ Visoka.

Iz navedenih podataka izrađena je Inovativna baza podataka najboljih dostupnih tehnika TEESCHOOLS projekta za obnovu školskih zgrada, dostupna na stranicama projekta: https://teeschools.interreg-med.eu/what-we-achieve/deliverable-database/

Izrađen je Dokument s preporukama energetskog gospodarenja, koji je grupirao glavne probleme, barijere i najbolje prakse definirane u lokalnim Zelenim planovima energetske obnove i Smjernicama o energetskim politikama svih partnerskih zemalja TEESCHOOLS projekta za potpuno iskorištavanje potencijala energetske učinkovitosti javnih zgrada.

Održano je ukupno 89 radionica i edukacija o mjerama energetske učinkovitosti u koje je bilo uključeno 3000 učenika i školskog osoblja u 7 zemalja partnera projekta.

Grad Split je održao 10 edukativnih radionica za 300 učenika u osnovnim školama OŠ Kman Kocunar, OŠ Gripe, OŠ Bol, OŠ Trstenik i OŠ Visoka na temu podizanja svijesti o održivom ponašanju prema okolišu i energiji.

Rezultati projekta TEESCHOOLS predstavljeni su na lokalnoj razini putem konferencija i radionica u Splitu održanih online ili lokalno na kojima su sudjelovali razni predstavnici lokalnih i regionalnih uprava, te predstavnici tvrtki energetskog sektora: Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH, Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Regionalne energetske agencije Sjever, Splitsko dalmatinske županije, Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, Fibran d.o.o., Projektni biro Split d.o.o., predstavnici Općine Klis, Grada Kaštela, Splitsko-dalmatinske županije, Javne ustanove RERA S.D., Hrvatske gospodarske komore Split, predstavnici osnovne škole OŠ Bol, Split, te predstavnici tvrtki HEP Esco d.o.o., Projektni biro Split d.o.o., Klimaproing d.o.o., Elos d.o.o., Installing d.o.o., Kaleta projekt d.o.o., Cemex Hrvatska d.d., HEP Proizvodnja d.o.o., Roterm d.o.o., Delić dielektrik d.o.o., Plovput d.o.o., KGS d.o.o., Mark 2 d.o.o.

TEESCHOOLS projekt razvio je edukacijski modul E-učenje kojim se omogućuje pohađanja besplatnog e-tečaja o učinkovitom upravljanju energijom u zgradama i o TEESCHOOOLS metodologiji u trajanju ukupno 52 sata.

„E-učenje“ edukacijski moduli sastoje se od 13 modula:

 • Normativni kontekst i direktive, razina provedbe EU direktiva, općenito o ZG0E konceptu. ZG0E koncept u partnerskim zemljama
 • Biološko-klimatska arhitektura škola
 • Energetski pregledi u školama
 • Alati za proračun i monitoring – TEESCHOOLS Web alat
 • Alati za proračun i monitoring – Ugljični otisak u sektoru zgradarstva
 • Održavanje i upravljanje energijom u školama
 • Inovativni pristupi - Prozori, rasvjeta, ventilacija
 • Inovativni pristupi – Izolacijski materijali, klimatizacijski sustavi i termoizolacijska stakla
 • Obnovljivi izvori energije u školama
 • Financijska rješenja za obnovu škole – poticaji i subvencije
 • Financijska rješenja za obnovu škola – Javno privatna partnerstva i Ugovor o energetskom učinku (EPC)
 • „Smartschool“ i mobilnost
 • Promjena ponašanja u školama

Tečaj je dostupan na platformi glavnog partnera projekta: https://elearning.enea.it/course/

TEESCHOOLS projekt također promovira uključivanje lokalnih vlasti u „Sporazum Gradonačelnika za klimu i energiju“ kao ključan korak u planiranju energetske učinkovitosti.

Na razini projekta je potpisano 29 Memoranduma sporazumijevanja među gradovima u 7 različitih zemalja partnera s namjerom daljnje uporabe rezultata i baze znanja TEESCHOOLS projekta. Grad Split je potpisao 6 Memoranduma sporazumijevanja među gradovima, s Gradom Visom, Gradom Cresom, Gradom Kaštelima, Gradom Sinjem, Gradom Dubrovnikom i Gradom Osijekom. Cilj potpisivanja Memoranduma sporazumijevanja među gradovima Grada Splita i ostalih navedenih gradova je namjera pristupanja EU zajednici održivog energetskog planiranja potpisivanjem „Sporazuma gradonačelnika“ i uporabe rezultata i baze znanja TEESCHOOLS projekta.

Također su potpisane Izjave o namjeri s nacionalnim organizacijama Sporazuma gradonačelnika za iskorištavanje TEESCHOLS baza znanja u nacionalnom kontekstu i za pripremu Akcijskih planova za održivu energiju i klimu.

Sve informacije o projektu su dostupne na web stranici Projekta https://teeschools.interreg-med.eu/ i na stranicama Grada Splita https://split.hr/eu-projekti.