Članak

NEWS
16. veljače 2023.

U tijeku Javni natječaja za financiranje projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2023. godini

Grad Split je 13. veljače 2023. godine objavio Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2023. godini. Detalji za prijavu nalaze se u tekstu Javnog natječaja te u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2023. godini objavljenim na internetskoj stranici Grada Splita www.split.hr. Prijave na Javni natječaj traju do 15. ožujka 2023. godine.

Cilj ovog Natječaja je dodjela financijskih sredstava projektima od interesa za opće dobro kojima se provode aktivnosti koje doprinose zaštiti prava potrošača na području grada Splita, raspoloživi iznos osiguran u proračunu iznosi 13.275,00 eura.