Članak

NEWS
10. srpnja 2021.

Uredovno vrijeme sa strankama

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima gradske uprave Grada Splita je svaki radni dan od 8:00 do 15:00 sati, osim sljedećih upravnih tijela:

- Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša: uredovno vrijeme za rad sa strankama je ponedjeljkom i srijedom od 8:00 do 15:00 sati te petkom od 8:00 do 11:30 sati,

- Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju: uredovno vrijeme za rad sa strankama je ponedjeljkom i srijedom od 8:00 do 15:00 sati te petkom od 8:00 do 11:30 sati,

- Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, Odsjek za javne površne: uredovno vrijeme za rad sa strankama je ponedjeljkom i srijedom od 8:00 do 15:00 sati te petkom od 8:00 do 11:30 sati,

- Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, Odsjek za redarstvo :uredovno vrijeme za rad sa strankama vezano uz prometne prekršaje je ponedjeljkom, srijedom i petkom od 11:00 do 13:00 sati u prizemlju zgrade Gradske uprave (soba br. 30),

- Mjesni odbori i gradski kotarevi dužni su uredovno vrijeme za rad sa strankama istaknuti na ulaznim vratima mjesnog odbora/gradskog kotara.