06. rujna 2023.

Zaključak o dodjeli financijske potpore odobrenim projektima temeljem Natječaja za prijavu projekata udruga mladih i udruga za mlade u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita

za 2023. godinu sa projekcijama za 2024.-2025. godinu

Povratak