Pravo na pristup informacijama

Službene informacije grada Splta

Službenici za informiranje:

Kristina Čuvalo
Telefon: 021/310-238
e-mail: kristina.cuvalo@split.hr

Denis Krnić
Telefon: 021/310-094
e-mail: denis.krnic@split.hr

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje putem:

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva podnositelj će biti pozvan da ispravi zahtjev u roku pet dana od dana dostave poziva. Ako podnositelj to ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun.

Grad Split omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ukoliko se informacija mora tražiti izvan sjedišta Grada Splita ili se jednim zahtjevom traži veći broj informacija.

DEFAULT (CONTENT)

Izvješća o radu gradonačelnika

Izvješća o radu gradonačelnika 2017.-2021.
Izvješće za razdoblje srpanj-prosinac 2017.Izvješća o radu gradonačelnika 2013.-2017.
Izvješće za razdoblje srpanj-prosinac 2016.
Izvješće za razdoblje siječanj-lipanj 2016.
Izvješće za razdoblje srpanj-prosinac 2015.
Izvješće za razdoblje siječanj-lipanj 2015.
Izvješće za razdoblje srpanj-prosinac 2014.
Izvješće za razdoblje siječanj-lipanj 2014.
Izvješće za razdoblje srpanj-prosinac 2013.Izvješća o radu gradonačelnika 2009.-2013.
Izvješće za razdoblje srpanj-prosinac 2012.
Izvješće za razdoblje siječanj-lipanj 2012.
Izvješće za razdoblje srpanj-prosinac 2011.
Izvješće za razdoblje siječanj-lipanj 2011.
Izvješće za razdoblje srpanj-prosinac 2010.
Izvješće za razdoblje siječanj-lipanj 2010.
Izvješće za razdoblje srpanj-prosinac 2009.