Detalj projekta

NEWS
23. ožujka 2021.

Aktivna i kvalitetna starost

Aktivna i kvalitetna starost

 

Naziv projekta: „Aktivna i kvalitetna starost“

Kod projekta: U.P.04.2.1.09

Naziv poziva : „Pridruži se – Aktivni u mirovini“ – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika

Fond: Europski socijalni fond

Nositelj projekta: Udruga „Mi“

Projekti partneri: Grad Split, Grad Solin, Grad Kaštela, Udruga Sveti Jeronim, Gradsko društvo Crvenog križa Solin, Udruga maslinara Kaštela Mastrinka te Udruga Vita plus – udruga za palijativnu skrb

Početak provedbe projekta: 1. lipnja 2020.

Završetak provedbe projekta: 1. lipnja 2022.

Trajanje provedbe (mjeseci): 24 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta: 1.918.089,61 kn /  14.451.846,17 €

Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.918.089,61 kn / 14.451.846,17 €

Bespovratna sredstva: 1.630.376,17 kn / 1.701.701,51 €

 

O projektu:

Projekt Aktivna i kvalitetna starost provodi se u partnerstvu 8 partnera, a doprinosi socijalnoj uključenosti i većoj kvaliteti života (300) umirovljenika na lokalnoj razini jačanjem kapaciteta 5 udruga iz Splita, Kaštela, Podstrane i Solina za provedbu 11 programa kroz različite aktivnosti u 24 mjeseca. Znanstvenim istraživanjem, poticanjem međugeneracijske suradnje, razvojem inovativnih programa izobrazbe u turizmu/kulturi i zapošljavanjem umirovljenika, mobilizacijom zajednice kroz volonterstvo te promocijom aktivnog načina života osiguravaju se održivi socijalni programi usmjereni umirovljenicima.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

  1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti programa namijenjenih jačanju socijalne uključenosti i unaprjeđenja kvalitete života umirovljenika kroz jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva koje provode takve programe na širem području Splita
  2. Razvoj inovativnih programa.

Problem starenja stanovništva i nepovoljnih demografskih trendova prisutan je u većini zemalja članica Europske unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj. Sve više napora poduzima se kako bi se koncept aktivnog starenja ugradio u javne politike i stvorili uvjeti u kojima će umirovljenici i starije osobe moći učinkovito prakticirati svoja prava na zdravlje (smanjujući pritom troškove zdravstvene i socijalne skrbi), pravo na duži ostanak u zapošljavanju te pravo na aktivno sudjelovanje u društvenom i političkom životu.

I Republika Hrvatska je posljednjih godina pojačala napore u tom pogledu te poduzela određene mjere za unaprjeđenje položaja umirovljenika u društvu. Jedna od tih mjera je i cjelovita mirovinska reforma koju je Vlada RH provela 2018. godine i koja je stupila na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Odlazak u mirovinu doprinosi osjećaju socijalne isključenosti, beskorisnosti i gubitku socijalne mreže, a izaziva i niži materijalni status čime se ograničava sudjelovanje u različitim aktivnostima koje bi osigurale društvene odnose te povećale kvalitetu života.

Umirovljenicima, društveno osjetljivoj kategoriji stanovništva, potrebno je osigurati dodatne uvjete i mobilizaciju šire zajednice kako bi uživali svoja prava i imali kvalitetan život u starosti.

Organizacije civilnog društva kao pružatelji socijalnih usluga predstavljaju veliku pomoć i vrijednost za djelatnost socijalne skrbi te doprinose socijalnom uključivanju i koheziji zajednice.

Potrebno je dodatno osvijestiti i potaknuti umirovljenike za angažman i aktivni doprinos zajednici, ali i omogućiti zadovoljavanje njihovih primarnih potreba jačanjem djelovanja udruga u interesu umirovljenika.

 

Kontakt: EU_Sluzba@split.hr