Detalj projekta

NEWS
25. svibnja 2020.

E-CHAIN - Enhanced Connectivity and Harmonization of data for the Adriatic Intermodal Network

Glavni cilj ovog projekta je postizanje harmonizacije i povezanosti svih podataka za jadransku intermodalnu mrežu kroz realizaciju modularnog Software-a putem kojeg će se upravljati intermodalnim transportom i uslugama prometa u putničkim lukama. Glavne aktivnosti Grada Splita su: pilot aktivnost postavljanja displaya, interaktivni info point, na par lokacija na kojima fluktuira velik broj turista, a koji koriste pomorski putnički prijevoz. Displayi bi trebali pružati prometne informacije (red plovidbe, raspored vožnje autobusnih linija…).

https://www.italy-croatia.eu/web/e-chain