Detalj projekta

NEWS
29. lipnja 2022.

GRAD SPLIT USPJEŠNO REALIZIRAO PROJEKT E-CHAIN, INTERREG ITALIJA-HRVATSKA NA TEMU INTERMODALNOG I ODRŽIVOG TRANSPORTA

E-CHAIN projekt u sklopu programa Interreg V-A, Italija - Hrvatska, imao je cilj poboljšati povezanost i usklađivanje podataka za Jadransku intermodalnu mrežu, realizacijom modularnog integriranog softvera (platforma E-CHAIN) za upravljanje intermodalnim uslugama prijevoza u lučkim područjima za putnički prijevoz.

Projekt se temeljio na iskustvu međunarodnih partnera u upravljanju logističkim pitanjima talijanskih i hrvatskih luka, na potrebi standardizacije i informatizacije postupaka kako bi se postigla dosljedna ušteda troškova, smanjivanje vremena putovanja, poboljšanje učinkovitosti prijevoza i posljedično smanjenje emisija zagađivača (CO2).

Ukupna vrijednost projekta je 2.307.748,45 €, dok je budžet Grada Splita bio 156.595,00 €, tj. 1.165.000,00 kn.

Na projektu je bilo uključeno 10 međunarodnih partnera: Municipality of Ancona (Italija), CAPT. P. AMATORI – Agenzia Marittima s.r.l. (Italija), BRUSUTTI s.r.l. (Italija), G.M.T. S.P.A. (Italija), University of Trieste (Italija), Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet (Hrvatska), Prosoft d.o.o. (Hrvatska), Jadrolinija Rijeka (Hrvatska), Grad Split (Hrvatska), CELEBES IT d.o.o. (Hrvatska).

E-CHAIN modularna platforma kao jedan od glavnih rezultata projekta svojim inovativnim integrativnim rješenjem pruža informacije:

  • putnicima – omogućavajući izbor “zelenijeg” načina putovanja s nižim emisijama CO2 do svojih destinacija; u tranzitnim lukama pruža ažurne informacije o voznim redovima za nastavak putovanja, o dostupnosti parkirališta, lokalnog prijevoza i ostalih opcija mobilnosti u gradu, sadržajima koji su im na raspolaganju dok čekaju nastavak putovanja kao i kontakte hitnih i drugih servisnih službi;
  • lokalnim vlastima - omogućavajući bolji uvid u mobilnost putnika i turista, pruža vrijedne informacije za daljnji razvoj novih oblika mobilnosti u gradu i lučkom prostoru, bolje upravljanje teritorijem;
  • ponuditeljima prijevoznih usluga - omogućavajući bolju vidljivost njihovih usluga putnicima i turistima, integraciju s uslugama drugih prometnih subjekata, pokazatelje korištenja njihovih usluga u svrhu boljeg planiranja i upravljanja kapacitetima;
  • turističkim subjektima – omogućavajući integraciju njihovih sadržaja, dijeljenje korisničkih iskustava, praćenje posjećenosti po različitim kriterijima kao poticaj stvaranju novih doživljaja i vrijednosti za teritorij.

U gradu Splitu, kao jednoj od tri pilot lokacije, uz Veneciju i Anconu, instalirana su 3 info panela sa E-CHAIN platformom koja će ponuditi uslugu dostupnosti usklađenih podataka Jadranske intermodalne mreže.

U svrhu kvalitetnije prezentacije E-CHAIN modularne platforme održan je Informativni trening "Inovativna rješenja za promicanje održivog putničkog prometa između Italije i Hrvatske" u Gospodarskoj komori u Splitu, te pilot predstavljanje instaliranih info panela sa E-CHAIN platformom u centru grada.

Ciljne skupine koje će imati koristi od rezultata E-CHAIN projekta, te će ih moći kapitalizirati:

  1. građani i turisti koristit će se uslugama projekta;
  2. lokalna / javna tijela koja će provoditi sustav info-mobilnosti i koja će imati koristi u pogledu učinkovitosti prijevoza, turizma;
  3. transportni i turistički operateri se mogu uključiti u platformu E-CHAIN ​​promovirajući svoje usluge klijentima;
  4. kulturno-zabavni događaji, sajmovi
  5. logistički prijevoznici na EU, međunarodnoj ili nacionalnoj razini imat će koristi kao potencijalni budući klijenti i osigurat će kapitalizaciju i dijeljenje E-CHAIN rješenja.

Područje Programa Interreg V-A Italija - Hrvatska, pod utjecajem je značajnog prometnog opterećenja i posljedično, utjecaja na okoliš. Određene zone područja Programa pokazuju veća opterećenja, poput urbanih područja, morskih luka, zračnih luke, te svih ostalih čvorova infrastrukture. Većina ih je smještena uz obale Italije i Hrvatske i svi su prometno opterećeni gužvama uzrokovanim sezonskim turističkim tokovima. Budući da se obje zemlje suočavaju sa zajedničkim izazovima i problemima, samo zajednička rješenja mogla bi pružiti istinsku korist za ovo područje.

E-CHAIN projekt zahvaljujući teritorijalnoj distribuciji partnera podržao je specifični cilj programskog područja, a to je poboljšati kvalitetu, sigurnost i ekološku održivost prometa kroz multimodalnost kao ključni element za stvaranje pomorskih, obalnih i kopnenih prijevoznih usluga i stvaranje sigurnijih i ekološki održivijih prometnih čvorova u Jadranskom moru, a možda i šire kroz mogućnost kapitalizacuje projektnih rješenja u nekim budućim Pozivima programa Europske unije na tematiku održive mobilnosti.

 

Ovaj projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (European Regional Development Fund – ERDF).