Detalj projekta

NEWS
12. veljače 2021.

Razvoj usluga i kapaciteta poduzetničkog centra Urbanex

Projekt je usmjeren na razvoj novih usluga za MSP-ove na području Općine Muć i Grada Splita te jačanje kompetencija i kapaciteta poduzetničkog centra Urbanex d.o.o.

Korisnik: Urbanex d.o.o.

Partner: Općina Muć

Ukupna vrijednost projekta: 1.686.084,09 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 1.686.084,09 HRK

Iznos sufinanciranja (85%):  1.433.171,44 HRK

Vlastita sredstva (15%): 252.912,65 HRK (25.882,25 HRK-Općina Muć, 227.030,40 HRK-Urbanex d.o.o.)