Detalj projekta

NEWS
16. listopada 2019.

REMEDIO - REgenerating mixed-use MED urban communities congested by traffic through Innovative low carbon mobility sOlutions

Cilj projekta je poticanje korištenja nisko-ugljičnih transportnih sustava u srednje velikim mediteranskim gradovima. Aktivnosti Grada Splita uključuju nabavu mješovitog kontingenta električnih i konvencionalnih bicikala u sklopu implementacije Integriranog sustava javnog prijevoza; provođenje analize trenutnog stanja postojećih ograničenja za lokalnu implementaciju nisko-ugljičnih prometnih rješenja; primjenu Integriranog alata za modeliranje prometnih rješenja i gradskih planova uz simulacije sadašnjih i budućih scenarija i analizu rezultata.

https://remedio.interreg-med.eu/