Detalj projekta

NEWS
16. listopada 2019.

Split - mjesto dodira sporta i kulture

Cilj projekta je izrada projektne dokumentacije za stvaranje nove jedinstvene turističke ponude Splita iz područja sporta i kulture. Aktivnosti Grada Splita uključuju izradu projektne dokumentacije i sljedeće aktivnosti: uređenje i uspostava Muzeja Poljuda i interpretacijskog centra Hajduka, interpretativna ruta arhitektonska baština Poljuda, uspostava interpretativnih ruta sporta i kulture, izrada projekta interpretativne ruta sporta i kulture, uspostava znanstveno-edukativnog parka Antička luka i interpretativne rute baština sporta, uspostava modela teritorijalnog marketinga Splita kao grada kulture i sporta.