Detalj projekta

NEWS
1. kolovoza 2022.

Uvođenje inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području grada Splita - KK.07.4.2.30.0002

Inteligentni transportni sustavi (ITS) predstavljaju upravljačku i informacijsko-komunikacijsku nadgradnju klasičnog sustava prometa koji će na funkcionalnom prometnom području grada Splita doprinijeti stvaranju učinkovitijeg prometnog sustava u vidu povećanja sigurnosti, produktivnosti, prometne efikasnosti i održivosti te smanjenju prometnih zagušenja.

Uvođenje sustava ITS-a u gradu Splitu podrazumijeva korištenje najmodernijih tehničkih rješenja i opreme te sadrži niz aplikativnih i infrastrukturnih rješenja koja uključuju optimizirano upravljanje prometom i semaforskim sustavom, video-nadzor prometa, usluge informiranja putnika i vozača o stanju u prometu putem mobilne aplikacije, umreženost sa sustavima za praćenje vremenskih uvjeta i stanja okoliša, kao i prioritizaciju vozila javnog gradskog prijevoza i žurnih službi, a sve s ciljem osiguravanja veće protočnosti prometa cestovnom mrežom, skraćivanja vremena putovanja i povećanja sigurnosti u prometu.

Projekt se provodi u partnerstvu Grada Splita kao Nositelja projekta, te projektnih partnera Grada Solina, Hrvatskih cesta d.o.o., Lučke uprave Split i Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije.