Gradski projekti

Karepovac
old_Id: 
14.5.2018.
Europski socijalni fond; OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.; Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III
Lokalnim partnerstvom do svijeta rada
Cilj projekta je unapređenje održivosti, utjecaja i učinkovitost LPZ-a SDŽ i unapređenje zapošljavanja i...
old_Id: 
8.12.2016.
Europski fond za regionalni razvoj; OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Promicanje održivog razvoja prirodne baštine
Marjan 2020 - Brdo prošlosti, oaza budućnosti
Projektom će se odraditi sljedeće: rekonstrukcija i revitalizacija kompletnog Botaničkog vrta; rekonstrukcija...
old_Id: 
2.5.2018.
Kohezijski fond; OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
Otpad nije smeće!
Cilj projekta je povećati razinu osviještenosti građana grada Splita o problematici otpada i zaštiti okoliša....
old_Id: 
7.12.2018.
Europski fond za regionalni razvoj; OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; ITU poziv – Integrirani program razvoja posjetiteljske infrastrukture stare gradske jezgre s Dioklecijanovom palačom
Palača života - grad mijena / Palace of Life - City of Changes, KK.06.1.1.15.0001
Cilj i kratki opis projekta: Projekt Palača života - grad mijena temeljen na obnovi, valorizaciji, prezentaciji...
old_Id: 
29.3.2019.
Europski socijalni fond; OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.; Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport
Paraolimpijska škola za mlade osobe s invaliditetom
Cilj projekta je uključivanje djece s teškoćama u razvoju te osoba s invaliditetom u šport na razini grada Splita i...
old_Id: 
20.11.2020.
Europski socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.; Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice
PROJEKT SOLAR - SUNČANI VAROŠ SRETNIH STANOVNIKA
Revitalizacija prostora i uspostava društveno kulturnog centra u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada...
old_Id: 
1234