Gradski projekti

15.6.2021.
URBACT Second wave
RU:RBAN, URBACT Second wave
RU:RBAN, URBACT je projekt koji svoje aktivnosti temelji na stvaranju urbanih vrtova, te promicanju...
old_Id: 
1.1.2017.
Kohezijski fond; OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Sanacija odlagališta komunalnog otpada Karepovac
Sanacija odlagališta komunalnog otpada Karepovac
Opći cilj projekta je povećati kvalitetu života na području grada Splita sa smanjenim štetnim utjecajem na okoliš i...
old_Id: 
1.12.2014.
Europski fond za regionalni razvoj; OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Promicanje održivog razvoja prirodne baštine
Skriveni habitati
Projektom će se realizirati zgrada stalnog postava jedinstvenog Centra za posjetitelje u Dugopolju koji će...
old_Id: 
1.12.2016.
Europski fond za regionalni razvoj; OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; KK.06.1.1.01. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine
Split - mjesto dodira sporta i kulture
Cilj projekta je izrada projektne dokumentacije za stvaranje nove jedinstvene turističke ponude Splita iz područja...
old_Id: 
1.1.2018.
Interreg Italy-Croatia CBC Standard +
USEFALL - UNESCO site experience for all
Cilj projekta je osiguravanje veće dostupnosti zajedničke kulturne baštine u UNESCO gradovima. Aktivnosti Grada...
old_Id: 
4.9.2018.
Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Vrtić po mjeri suvremene obitelji 1
Svrha ovog projekta je unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Projekt...
old_Id: 
1234