Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru

Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru

Vijeće daje koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuju niti ograničuju opću upotrebu pomorskog dobra. Odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru upravni je akt na čije donošenje se primjenjuju odredbe Zakona kojim se propisuje opći upravni postupak, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Djelatnost za koje se daje koncesijsko odobrenje, sukladno jedinstvenom popisu djelatnosti na pomorskom dobru, su: 

 

Područje i djelatnost

Morska obala, unutarnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske:
- iznajmljivanje sredstava
- ugostiteljstvo i trgovina
- komercijalno-rekreacijski sadržaji

Vijeće se sastoji od predsjednika i četiri člana koje imenuje Gradsko vijeće Grada Splita, a koji su predstavnici sljedećih tijela:

1. tri predstavnika Grada Splita,
2. predstavnik županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva,
3. predstavnik Lučke kapetanije Split. 

Vijeće se imenuje na rok od četiri godine. 

1.  Igor Skoko
2.  Maja Čović
3.  Jakša Balov
4.  Ivica Vuletić
5.  Ivan Šarić