Lokve

Gradski kotar - Lokve

Predsjednik

Daniel Lolić

Administrativna tajnica

Tončica Roguljić
gklokve@split.hr  

tel: 021/682-512

Šižgorićeva 5,
21000, Split

Gradski kotar "Lokve" omeđen je: 
 • sa sjevera: Vukovarskom ulicom od križanja s Dubrovačkom ulicom do križanja s Ulicom Brune Bušića; 
 • s istoka: Ulicom Brune Bušića od križanja s Vukovarskom ulicom do križanja s Ulicom Matice hrvatske; 
 • s juga: Ulicom Matice hrvatske od križanja s Dubrovačkom ulicom do križanja s Ulicom Brune Bušića; 
 • sa zapada: Dubrovačkom ulicom od križanja s Vukovarskom ulicom do križanja s Ulicom Matice hrvatske.

Popis ulica gradskog kotara Lokve

 • DUBROVAČKA 10-28
 • KRANJČEVIĆEVA 15-45
 • KRANJČEVIĆEVA 16-32
 • MATICE HRVATSKE 5-9B
 • STEPINČEVA 1-87
 • ŠIŽGORIĆEVA 1-34
 • VUKOVARSKA 80-114
DEFAULT (CONTENT)

Objavljen Javni poziv za komunalno opremanje i uređenje GK Lokve

Na Službenoj web stranici Grada Splita i na Oglasnoj ploči GK Lokve objavljen je  Javni poziv za prikupljanje prijedloga građana za realizaciju manjih komunalnih zahvata na području ovog Gradskog kotara. Predmet  javnog poziva je prikupljanje prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i uređenja područja gradskog kotara kako bi se utvrdili problemi i potrebe građana te ih se unijelo u program rada Vijeća GK Lokve.

Poziv je otvoren trideset dana , a mogu se javiti ovlašteni predstavnici suvlasnika stambenih objekata, kao i svaki građanin s područja ovog kotara putem pojedinačnih zahtjeva.

Uz zahtjev ili  prijedlog, kako stoji u Javnom pozivu, poželjna je plan-skica i fotografije lokacija,  a sve je potrebno dostaviti u ured tajnika GK Lokve ( Šižgorićeva 5) osobno ili putem pošte te na e-mail: miodrag.petovic@split.hr.