Odsjek za međunarodne i EU projekte

Odsjek za međunarodne i EU projekte

U okviru Odsjeka za međunarodne i EU projekte od 2009. godine provode se aktivnosti pripreme natječajne dokumentacije, prijave, provedbe i praćenja projekata sufinanciranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova; programa prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje: Interreg Central Europe, Interreg Mediterranean, Interreg Italy-Croatia i URBACT; programa DEAR te ostalih programa Europske unije, ali i projekata financiranih nacionalnim sredstvima. Projekti obuhvaćaju različita tematska područja: prirodnu baštinu, kulturu, sport, zaštitu okoliša, socijalnu uključenost, turizam, poduzetništvo, održivi razvoj itd.

Također, u cilju informiranja zainteresirane javnosti, Odsjek izdaje newsletter o otvorenim EU, nacionalnim i ostalim natječajima i javnim pozivima za dobivanje bespovratnih sredstava, te o relevantnim događanjima, edukacijama i radionicama – koji se šalje na preko 300 e-mail adresa te se redovito objavljuje na web stranici Grada Splita.