Odsjek za Smart City projekte i digitalizaciju

Odsjek za Smart City projekte i digitalizaciju

Pametni gradovi su gradovi koji nastoje postati urbane sredine koje povezuju industriju, upravu, sveučilište i zajednicu s ciljem izgradnje materijalne i nematerijalne infrastrukture koju karakterizira digitalna razvijenost i integriranost, sigurnost, kružna ekonomija i zelena industrija, održiva gradnja, zelena arhitektura okoliša i rješenja iz prirode, pametni promet, rekreativni sadržaji i kultura življenja, civilna uključenost i nepostojanje urbanog siromaštva.

Sukladno smjernicama i pozivu Europske komisije i parlamenta na klimatski neutralnu Europu do 2050. godine i Održivu Europu do 2030.godine, Grad Split planira svoje buduće korake u razvoju pametnog i održivog grada do 2030. godine sažeti u Strategiji razvoja pametnog grada Splita do 2030. godine "Split Smart City 2030". Grad Split svojom prvom okvirnom strategijom za pametni grad zacrtava puteve ka održivom budućem razvoju i provodi mjere koje bi u skoroj budućnosti trebale imati pozitivan učinak prema mjerljivim indikatorima i pokazateljima uspjeha.

U okviru Odsjeka za Smart City provode se projekti razvoja tehnologija kojima će se poboljšati kvaliteta i efikasnost urbanih usluga Grada Splita za potrebe građana.