Obavijest korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva