Odsjek za gospodarenje gradskom imovinom

Djelokrug rada

Obavlja stručne poslove davanja u zakup poslovnih prostora i skloništa putem javnog natječaja, a iznimno neposrednom pogodbom kada je to zakonom propisano.
Obavlja stručne poslove davanja u najam stanova putem javnog natječaja i utvrđivanja Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam.
Nakon donošenja odluke Grada provodi natječaj za prodaju stanova, poslovnih prostora i garaža u vlasništvu Grada.

Pitanja vezano za dugovanja za poslovne prostore te namjere za zakup poslovnih prostora
poslovni.prostori@split.hr

Pitanja vezano za dugovanja za stanove i stambene prostore te otkup stanova:
stanovi@split.hr