Odsjek za gospodarenje gradskom imovinom

Djelokrug rada

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada odsjeka