Aktualno

DEFAULT (CONTENT)

Program državne potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2020. godinu

Temeljem članka 4. alineje 1. Zakona o državnim potporama (,,Narodne novine" broj 47/14 i 69/17), članka 36 Statuta Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita 17/09, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13-pročišćeni tekst i 11/18) i mišljenja Ministarstva financija KLASA: 421-01/19-01/22, URBROJ: 513-06-02-19-5 od 13. prosinca 2019. godine, Gradsko vijeće Grada Splita na 29. sjednici, održanoj 19. prosinca 2019. godine, donosi