Starije osobe

DEFAULT (CONTENT)

Prikupljanje dokumentacije za zlatnu umirovljeničku karticu

Grad Split danas, 22. svibnja 2019. godine započinje s prikupljanjem dokumentacije i stvaranjem baze podataka za umirovljeničku karticu u sklopu projekta „Moj zlatni Split“.

2019_05_21_Umirovljenici.jpg Umirovljenici čija mjesečna primanja ne prelaze dvije tisuće kuna od danas pa sve do 21. lipnja 2019. godine moći će traženu dokumentaciju predati u prostorima svojeg gradskog kotara ili mjesnog odbora ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 8 do 10 sati, a srijedom od 16 do 18 sati.

Osim visine ukupnih prihoda ostali uvjeti za dobivanje kartice su:

  • prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje tri godine do dana podnošenja zahtjeva
  • dob od 60 i više godina
  • da nema u vlasništvu ili suvlasništvu drugi stan ili kuću, poslovni prostor, apartman ili kuću za odmor, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje

U mjesečni iznos mirovine uračunava se i zaštitni dodatak za tekući mjesec.

Svi umirovljenici kojima Grad Split već isplaćuje naknadu također moraju donijeti zahtjev za novu potporu zbog promjena koje će stupiti na snagu.
Potporu ne mogu ostvariti umirovljenici koji su ostvarili pravo na uslugu stalnog smještaja u domu socijalne skrbi na temelju rješenja Centra i umirovljenici koji imaju rješenje Upravnog tijela o pravu na naknadu korisnicima osobne invalidnine Centra.

Grad procjenjuje da je riječ o devet tisuća umirovljenika, a stvarni podatak imat ćemo nakon prikupljene dokumentacije.
U gradskom kotaru ili mjesnom odboru umirovljenici će dobiti četiri obrasca i to dva obrasca vezana uz zaštitu osobnih podataka (uputu o pravima ispitanika i privolu za obradu osobnih podataka), zatim zahtjev za ostvarivanjem prava na potporu i izjavu kojom jamči da u vlasništvu ili suvlasništvu nema stan ili kuću koja mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor, apartman ili kuću za odmor.

Uz zahtjev, privolu, i izjavu umirovljenik mora predati kopiju osobne iskaznice i dokaz o visini posljednje mirovine.
Obrasci će biti objavljeni i na web stranici Grada www.split.hr pa ih oni umirovljenici koji imaju doma računalo i pisač, prije odlaska u prostor gradskog kotara ili mjesnog odbora mogu preuzeti i popuniti kod kuće. Kako je u zahtjevu za ostvarivanje prava na potporu jedno od pitanja i broj članova domaćinstva bit će potrebno navesti i njihove OIB-e.

Kartica Moj zlatni Split namijenjena umirovljenicima sadržavat će određen mjesečni novčani iznos i to:

  • za umirovljenike s ukupnim prihodima do 900 kuna u iznosu od 300 kuna
  • za umirovljenike s ukupnim prihodima od 900,01 kuna do 1200,00 kuna u iznosu 250 kuna
  • za umirovljenike s ukupnim prihodima od 1200,01 kuna do 1500,00 kuna u iznosu od 200 kuna
  • za umirovljenike s ukupnim prihodima od 1500,01 kuna do 2000,00 kuna u iznosu od 100 kuna


Zlatna umirovljenička kartica korisnicima će služiti kao platno sredstvo u trgovinama i samoposlužnim centrima koji su partneri Gradu na Projektu. Kartica će služiti i kao identifikacijsko sredstvo u kulturnim i sportskim institucijama gdje će korisnici moći ostvariti popust na sudjelovanjima u različitim programima. Cilj je, naime, ujedno poboljšati i potaknuti društveni život građana starije životne dobi Grada Splita. Budući su moguće gužve važno je napomenuti da će i nakon 21. lipnja 2019. godine biti moguće podnositi zahtjeve, ali u Gradskoj upravi, Obala kneza Branimira 17.

Ovo je prvi put da Grad Split na ovakav način formira bazu umirovljenika koji će sukladno socijalnom statusu ostvarivati pravo na potporu u projektu „Moj zlatni Split“ čiji je cilj omogućiti građanima dostojanstvene zlatne godine. Isplata potpora trebala bi započeti u srpnju.