Odsjek za izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje

Djelokrug rada

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada odsjeka

  • Dokumenti