Odsjek za pravne poslove urbanizma i izgradnje

Djelokrug rada