Odsjek za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama

Djelokrug rada

U ovom odsjeku obavljaju se poslovi u dijelu skrbi o pravima branitelja, obitelji poginulih branitelja (roditelja, udovica i djece), hrvatskih ratnih vojnih invalida i članova njihovih obitelji u okviru obveza Grada utvrđenih zakonima i drugim aktima.

Odsjek prati i pomaže u ostvarivanju prava branitelja iz nadležnosti upravnih tijela Gradske uprave, surađuje s braniteljskim udrugama na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i interesa

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada odjela

  • Dokumenti