Pretraga

Detalj oglasa

Hidden script for title transfer
Prijave na natječaj traju od 21.8.2023.

Javni poziv za dostavu prijava za dodjelu sredstava za provođenje sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području stare gradske jezgre grada Splita