Detalj oglasa

NEWS
OldId: 8899
15.7.2022. -

Sukob interesa temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Temeljem članka  76 . stavak 2. točke 1. i članka 80. stavak 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj  120/16) Naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa.

 

1. KUZMANIĆ YACHTING d.o.o., OIB: 36057682267

2. TOP LIGHT d.o.o., OIB: 12142712495

3. CUSMANICH d.o.o., OIB: 87394862517

 

Split , 15.07.2022.

Hidden script for title transfer