2020

Javna priznanja 2020. godine

Dodjela nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2019. godinu

Na prijedlog Komisije za  javna priznanja Grada Splita, Gradsko vijeće Grada Splita,  na  sjednici održanoj 04. svibnja  2020. godine, donijelo je Odluku o dodjeli četiri nagrade za životno djelo, četiri osobne nagrade, te tri skupne nagrade.

 

U kategoriji Nagrada za životno djelo u 2019. godini nagrađeni su:

Jadran Marinković - za osebujan i prepoznatljiv dugogodišnji novinarsko istraživački rad te izniman doprinos promicanju pomorske kulture kod nas i u svijetu

Doajen hrvatskog radijskog novinarstva, Jadran Marinković rođen je 1953. godine u Zadru. Završio je Pomorski fakultet. Dvije godine plovio je na brodovima Jadroplova, a nakon toga je sasvim slučajno 1976. godine odabrao karijeru u kojoj je svakodnevno, čak 42 godine plovio valovima etera  kao radijski voditelj, urednik i novinar, sve do odlaska u mirovinu 2018. godine.

Od 1980. godine zaposlenik je Radio Splita gdje je ostavio neizbrisiv trag. Osim kao urednik i voditelj kultne emisije Hrvatskog radija Pomorska večer ,poznat je kao urednik i voditelj radijskih emisija „Glas naroda“, „Akcija-reakcija“, „Četvrtkom u četvrtu“, „Sridom u sridu“, „Auspuh“. Bio je jedan od prvih urednika i voditelja emisije HR „Tisuću bisera“, te je tri godine vodio subotnju emisiju Drugog programa HR „Radio Jadran“.

U Domovinskom ratu izvještavao je sa slavonskih ratišta i dva puta sudjelovao u konvoju Libertas.

Izuzetnim poznavanjem prilika i događaja u pomorstvu, brodarstvu i brodogradnji, Jadran je kao neumorni novinar Radio Splita, pomorsku djelatnost činio važnim dijelom gospodarskog života našega grada. Svoju iskrenu ljubav prema moru i pozivu pomorca posebno je potvrdio kao dugogodišnji urednik radio emisije „Pomorska večer“ i „Podvučeno plavim“ gdje je 35 godina živom riječju kroz kontakte s obiteljima i prijateljima , našim pomorcima na pučini, donosio bliskost doma i toplinu obitelji.

Izniman je doprinos Jadrana Marinkovića u promicanju pomorske kulture kod nas i u svijetu, u isticanju vrijednosti i tradicije brodogradnje i hrvatskih brodogradilišta te  u neumornom radu na poboljšanju statusa pomoraca. Zajedno sa Sindikatom pomoraca Hrvatske izborio se za vraćanje beneficiranog staža te bolji status pomoraca.

Jadran Marinković je odradio više od 7000 radijskih emisija u kojima je kao „glas naroda“ na osebujan i prepoznatljiv način ukazivao na mnoge gradske probleme s iskrenom željom u njihovom rješavanju i pomaganju svojim sugrađanima.

Dobitnik je više nagrada i priznanja od kojih: Nagrade HRT za životno djelo Ivan Šibl

(2013.), Nagrade Joško Kulušić za životno djelo u novinarstvu (2017.), nagrade Ministarstva prometa i infrastrukture (2018.).

 

Marija Županović - za požrtvovan rad, doprinos promicanju medicinske djelatnosti i unapređenju struke medicinskog sestrinstva,  posebno organizaciji i razvoju ratne i mirnodopske sestrinske prakse

Marija Županović rođena je 1951. godine u Splitu gdje je završila srednju medicinsku školu, a uz rad 1985. godine i Višu školu za medicinske sestre bolnički smjer u Zagrebu.

Svoju profesionalnu karijeru započela je u Općoj bolnici u Splitu 1970. godine u kirurškoj zdravstvenoj njezi. Za glavnu medicinsku sestru KBC „Firule“-pomoćnicu ravnatelja za sestrinstvo imenovana je u siječnju 1991. i na toj dužnosti ostaje do umirovljenja 2016. godine.

Prva je predsjednica Podružnice hrvatske komore medicinskih sestara Splitsko-dalmatinske županije od njenog osnivanja 2003. do svog umirovljenja. Članica je Hrvatske udruge medicinskih sestara od zasnivanja radnog odnosa do danas, Tijekom svog rada stručno se usavršavala u zemlji i inozemstvu te je sudjelovala i bila organizator više domaćih i međunarodnih stručnih kongresa, simpozija, tečajeva i predavanja. Bila je glavna mentorica medicinskim pripravnicima i predsjednica Povjerenstva za stručne ispite medicinskih sestara za četiri županije Južne Hrvatske od 1991. godine. Zalagala se posebno za školovanje sestara na diplomskoj razini. Također je bila stručni suradnik na Dodiplomskom stručnom studiju sestrinstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Veleučilištu u Splita te stručni suradnik za sestrinstvo u Odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu.

Za vrijeme Domovinskog rata od 1991. do 1996. godine Marija Županović je obnašala dužnost koordinatora u Sanitetskom stožeru zdravstva za Srednju i Sjevernu Dalmaciju i u Kriznom stožeru zdravstva Splitsko-dalmatinske županije za opskrbu i prihvat ranjenika, a posebnu suradnju ostvarila je sa 4. gardijskom brigadom.

Cijeli svoj radni vijek, više od 46 godina Marija Županović dala je veliki doprinos u radu i promicanju zdravstva, posebno na polju razvoja sestrinstva kao djelatnosti i implementaciji sestrinstva u kliničkoj praksi ali i na poboljšanju organizacije bolničkog sustava do uvođenja novih postupaka u radne procese.  Posebno se zalagala za spoj zdravstvene njege i liječenja, a sve u interesu boljeg ishoda zdravstvene skrbi i zadovoljstva pacijenata.

Dobitnica je mnogih nagrada i priznanja: državne nagrade „Najuspješnija medicinska sestra RH za 1995. „ osobne nagrade Splitsko-dalmatinske županije za najviše zasluge u razvoju zdravstva (2017.), Srebrne plakete za doprinos razvoju i promicanju Sveučilišnog odjela za stručne studije (2015.)

Odlikovana  je Odličjem Predsjednika RH  „Red Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinski“ 1994. i nositeljica Spomenice Domovinskog rata 1997. godine.

 

Akademik Jakša Fiamengo, posmrtno - za izuzetan doprinos kulturi grada Splita i vrhunski poetski izričaj vječno ugrađen u najljepše stihove kojima je dočarao duh, tradiciju i kulturu našega grada i Dalmacije

Akademik, pjesnik, književnik i novinar Jakša Fiamengo rođen je u Komiži na otoku Visu 1946. godine. Osnovnu školu pohađao je u rodnom gradu, a gimnaziju i Pedagošku akademiju u Splitu gdje živi od 1962. godine. Od 1965. godine piše i objavljuje poeziju, eseje, kritike, scenarije, te uređuje časopis „Vidik“ i Biblioteku suvremenih pisaca. Prvu zbirku pjesama „Pod obećanom zemljom“ objavio je 1966., a posljednju „Cvrkut“ 2014. godine.

Bio je član Društva hrvatskih književnika, Hrvatskog društva skladatelja, urednik u Književnom krugu Split, a do umirovljenja urednik i novinar kulturne rubrike u Slobodnoj Dalmaciji. Godine 2014. postaje redovitim članom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Jakša Fiamengo jedan je od najistaknutijih hrvatskih suvremenih pjesnika. Od kraja sedamdesetih godina prošlog stoljeća njegova poezija počinje se uglazbljivati te on postaje nezaobilazna osoba dalmatinske šansonjerske i klapske scene posebno na festivalima u Splitu i Omišu. Značajna je i njegova kazališno kritičarska djelatnost te rad na afirmaciji kazališnih družina, pogotovo s područja Dalmacije.

Njegov bogati polustoljetni stvaralački opus broji preko četrdesetak objavljenih knjiga, a pojedine pjesme prevedene su na više od 15 svjetskih jezika.

U svojim pjesmama opjevao je prepoznatljive motive iz života Dalmacije i njenih otoka, života ljudi, svakodnevne slike koje čine kolorit našeg Jadrana.

Njegovu poeziju bitno određuje pripadnost mediteranskom prostornom i duhovnom okruženju. To je poezija koja je prihvatljiva svima i koja je u kontaktu s krajolikom u kojem je bitan motiv more. U svojim stihovima Jakša Fiamengo uspio je skladno spojiti jednostavnost i vrhunski poetski izričaj i na taj način iskreno i vjerodostojno dočarati duh, tradiciju i kulturu Dalmacije i Mediterana.

U svojim pjesmama koje nam je nesebično darovao i ostavio u nasljeđe uspio je naći prave riječi za osjećaj ljubavi i tuge, zanosa i čežnje, a njegovi stihovi  uglazbljeni najljepšim notama zauvijek će ostati dio dalmatinske duše i naše narodne.

Za svoj rad dobio je niz strukovnih i državnih nagrada: državnu nagradu Vladimir Nazor za književnost (1998.), Osobnu nagradu Grada Splita (1997.), Nagradu za životno djelo grada Komiže (2006.), Diskografsku nagradu Porin (2000. i 2007.), Diskografsku nagradu Porin za životno djelo (2018.), Nagradu Joško Kulušić za životno djelo u novinarstvu (2014.) i mnoge druge.

Odlikovan je ordenom Danice hrvatske s likom Marka Marulića 1999. godine.

 

Prof. dr. sc. Borben Uglešić - za cjelokupan i izniman doprinos stručnom, nastavnom i znanstvenom radu, razvoju i unapređenju medicinske znanosti posebno u području mentalnog zdravlja te području problematike psihičkih bolesti i poremećaja

Prof. dr. sc. Borben Uglešić rođen je 1926. godine u Makarskoj. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju završio je u Splitu, a studij medicine i specijalizaciju u Zagrebu.

Od 1962. godine vodi Neurološko-psihijatrijski odjel Opće bolnice Split, a od 1980.  Psihijatrijski odjel koji 1986. godine Postaje Klinika Medicinskog fakulteta, čiji je predstojnik sve do umirovljenja.

U Kliničkoj bolnici Split obavljao je brojne funkcije, a bio je osnivač i prvi rukovoditelj Jedinice za znanstveni rad. Objavio je preko 200 znanstvenih i stručnih radova, tri monografije, autor je nastavnih tekstova u psihijatrijskim udžbenicima i voditelj nekoliko međunarodnih istraživačkih projekata.

Njegovim sistematskim, upornim i stručnim radom Split je postao centar sa razvijenom psihijatrijskom službom i visokom razinom psihijatrijske zaštite koju nudi stanovništvu. Organizator je i idejni začetnik organizacijskog modela zaštite psihijatrijskih bolesnika po principu „psihijatrije teritorija“ koji model je i danas priznat i preporučen kao najbolji pristup organizacije psihološko psihijatrijskog cjelovitog zbrinjavanja duševnih bolesnika. Njegov poseban znanstveni interes je područje psihijatrijske epidemiologije iz kojeg područja je stekao doktorat znanosti. Također, poseban doprinos prof. Uglešić dao je na području psihofarmakologije, alkohologije, ovisnosti i brojnim drugim psihijatrijskim područjima. Uvršten je u Indeks svjetske znanstvene organizacije zbog svojih istraživačkih radova iz područja biologijske psihijatrije, a njegovi brojni radovi tiskani su u znanstvenim časopisima na više jezika.

Dugi niz godina prof. Uglešić  bio je redovni profesor psihijatrije na Medicinskom fakultetu i sudske psihologije na Pravnom fakultetu u Splitu. Uvaženi je ekspert iz forenzičke psihijatrije i više od 60 godina sudski vještak. Redovni je član Medicinske akademije Hrvatske, počasni član češkog liječničkog društva „J. E. Purkiynie“, te počasni član slovačkog psihijatrijskog društva.

Za vrijeme Domovinskog rata nositelj je zaštite mentalnog zdravlja i koordinator aktivnosti na psihološko psihijatrijskoj pomoći žrtvama rata, prognanicima i izbjeglicama.

Njegov predani i neumorni angažman dao je  vrijedne rezultate u razvoju i organizaciji zdravstvenih institucija, a rezultati njegovog rada poznati su i priznati u zemlji i inozemstvu. Svojim stručnim i cjeloživotnim radom dao je nemjerljiv doprinos razvoju znanstvene misli u našoj sredini.

Psihijatrijska služba i znanstvena pozicija zaštite mentalnog zdravlja na području Splita i Dalmacije izričito su vezani uz djelatnost prof. emeritusa Borbena Uglešića koji je splitsku bolnicu, naš grad i Dalmaciju uspješno uključio u suvremene svjetske psihijatrijske trendove.

Dobitnik je Nagrade za životno djelo od strane Hrvatskog psihijatrijskog društva, te nagrade za životno djelo Županije splitsko-dalmatinske.

 

U kategoriji osobne nagrade u 2019. godini, nagrađeni su

Prof. dr. sc. Matko Marušić - za knjigu „Mi Hrvati“ u kojoj na neobičan i specifičan način opisuje Split i njegove stanovnike u razdoblju od 1945. godine do danas

Prof. dr. sc. Matko Marušić, prof. emeritus Sveučilišta u Splitu rođen je 1946. godine u Splitu. Nakon završenog Medicinskog fakulteta postao je znanstvenik-istraživač i profesor na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a od 2008. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, gdje je od 2009. do 2011. obnašao dužnost dekana.

Bavio se istraživanjima u području imunologije tumora, imunogenetike, presađivanja koštane srži, kliničke imunologije, filozofije znanosti, uređivanja znanstvenih časopisa i medicinske izobrazbe. Objavio je 180 radova u časopisima i velik broj radova u ostalim indeksiranim časopisima, te knjiga i poglavlja u knjigama. Autor je velikog broja pripovjedaka, rasprava, edukacijskih i polemičnih tekstova, te sedam beletrističkih knjiga od kojih je knjiga „Snijeg u Splitu“ uvrštena u lektiru za 4. razred osnovne škole.

Prof. Matko Marušić  pridonio je osamostaljenju Medicinskog fakulteta u Splitu, koncipirao razvoj i zgradu Medicinskog studija u Osijeku, koncipirao plan (šestogodišnjeg) medicinskog studija za medicinske fakultete u Hrvatskoj i Medicinski fakultet u Mostaru.

Sudjelovao je u brojnim humanitarnim i drugim akcijama u tijeku Domovinskog rata. Jedan je od osnivača i rukovoditelja akcije „Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrnu“.

Matko Marušić dobitnik je više hrvatskih i međunarodnih znanstvenih priznanja i nekoliko domaćih književnih nagrada, Državne nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti (2005.), Nagrade Hipokrat za borbu protiv korupcije u zdravstvu (2010.),Nagrade „Slobodne Dalmacije“ za znanstveni rad u kategoriji „Nagrada za životno djelo“ (2016.). Odlikovan je redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za znanstveni rad (2000.).

U 2019. godini diljem zemlje predstavljena je njegova knjiga „Mi Hrvati“.  To je knjiga o gradu Splitu i njegovim stanovnicima, knjiga koja kroz prikaz Hrvata, njihovih vrlina i mana, opisuje stoljetnu čežnju za samostalnom i slobodnom državom. Znanstvenik i književnik, Matko Marušić pripovijeda kroz svoja iskustva i iskustva svoje obitelji i poznanika, o životu hrvatskih domoljuba i vjernika od vremena socijalističke Jugoslavije do danas. Knjiga je humoristična ali i prožeta brojnim potresnim pripovijetkama o stradanjima, siromaštvu i isključenosti iz političkoga i društvenog života i ovjekovječuje jedan isječak povijesti života, mentaliteta, nadanja, sreće i patnji od 1945. do danas.

U knjizi autor dodiruje sve glavne sastavnice života, od gradnje kuće i domoljublja, preko vjere i ljubavi do umjetnosti i sporta. Često duhovito, a ponekad i romantično iznose se bolne istine i novija hrvatska povijest predstavlja kroz oči običnoga hrvatskoga čovjeka.

 

Ivan Gudelj - za nesebičan trud i zalaganje te doprinos senzibilizaciji iedukaciji društva prema bolestima jetre

Rođen je u Zmijavcima 1960. godine, gdje je završio osnovnu školu , a Srednju tehničku školu u Splitu 1979. godine. Diplomirao je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu i stekao zvanje profesora kineziologije i višeg sportskog trenera nogometa.

Nogomet je počeo igrati kao dječak u NK „Mračaj“ iz Runovića, a u HNK „Hajduk“ prelazi 1975. i igra do 1986. godine kada prestaje sa aktivnim igranjem zbog bolesti.

Najveći dio svoje karijere ostvario je u nogometu i to kao aktivni vrhunski igrač Hajduka i reprezentacije, trener, instruktor i dužnosnik. Od 1997. godine pa do danas zaposlen je kao instruktor HNS i izbornik U-17 reprezentacije Hrvatske. Obavljao je dužnost dopredsjednika Nogometnog saveza SDŽ te predsjednika Zbora nogometnih trenera NSŽSD. Stalni je suradnik Nogometne akademije HNS na poslovima predavača na kolegiju Taktika i Tehnika nogometne igre, te predsjednik Stručne komisije u Nogometnom savezu SDŽ.

Aktivni je član i volonter Hrvatskog društva za bolesti jetre „Hepatos“ i njen prvi ambasador hepatitis pacijenata u RH koji se bori za senzibilizaciju i edukaciju društva posebice mladih prema bolestima jetre, dijeleći prvenstveno svoje osobno iskustvo života s virusom hepatitisa ali i iskustvo stigmatiziranosti osoba sa sličnim oboljenjima.

Njegovo veliko zalaganje te informiranje javnosti kroz akcije Društva „Hepatos“ rezultiralo je pozitivnijim i osvještenijim stavom javnosti prema prevenciji virusnih hepatitisa i visokom porastu broja liječenih hepatitis pacijenata s područja grada Splita i šire.

O nogometnom i uopće životnom putu Ivana Gudelja napisana je knjiga „Hajdučka priča“, a koncem listopada 2019. godine u u splitskom HNK održana je premijera dokumentarnog filma „Ivanova igra“. Film se pored života Ivana Gudelja bavi i pitanjem zdravlja i bolesti u sportu. Rad na filmu trajao je više od dvije godine, na prostoru nekoliko zemalja, a kao glavni partner projekta u film se uključila i UEFA. Od kraja 2019. godine započelo je prikazivanje filma na UEFA TV u cijelom svijetu.

Svojom upornošću i velikim odricanjem ostavio je neizbrisiv pečat u splitskom i hrvatskom sportu, a svojim svakodnevnim angažmanom u prezentaciji potrebe zdravog življenja i načina kojima se osoba može kvalitetno skrbiti za vlastito zdravlje primjer je svima, a naročito mladima  u pronalaženju ispravnog životnog puta.

 

Tomislav Veršić - za sveukupno glazbeno djelovanje i postignuća u umjetničkom radu i vodstvu  sa školskim zborom IV. gimnazije „Marko Marulić“

Tomislav Veršić rođen je u Splitu 1965. godine. Diplomirao je glazbenu kulturu 1991. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Profesor je glazbene umjetnosti u IV. gimnaziji „Marko Marulić“ od 1992. godine do danas, u zvanju profesor savjetnik. Također dugi niz godina surađuje s Umjetničkom akademijom Sveučilišta u Splitu kao mentor studentima i pripravnicima u sklopu nastave Metodike glazbene umjetnosti.

Osnovao je i vodio splitske klape FESB, Reful i Šufit, a pod njegovim vodstvom mješoviti pjevački zbor KUD „Asphalatos“, HPD „Svpetrus“ te mješoviti pjevački zbor „Vox animae“ ostvarili su zapažene nastupe i rezultate na različitim natjecanjima.

Voditelj je župnog zbora Župe sv. Roka i policijske klape „Sveti Mihovil.

Školske godine 2004./2005. osnovao je i do danas vodi školski zbor IV. gimnazije „Marka Marulića“, najuspješniji zbor u Republici Hrvatskoj. Prošle 2019. godine zbor je osvojio prvo mjesto i Zlatnu plaketu četrnaesti put zaredom na Državnom natjecanju školskih pjevačkih zborova. Takav uspjeh nije ostvario niti jedan zbor u šezdeset dvije godine dugoj tradiciji natjecanja. Iako se, zbog prirode školskog zbora, sastav svake godine mijenja, upravo zahvaljujući prof. Tomislavu Veršiću, njegovoj predanosti i posvećenosti učenicima i zborskoj glazbi, zbor je dostigao i uporno zadržava kvalitetu o čemu svjedoče Zlatne plakete i mnogobrojni nastupi.

Osim nastupa za potrebe škole, zbor javno nastupa na koncertima, smotrama i različitim manifestacijama i na taj način promiče kvalitetnu zborsku glazbu te obogaćuje kulturnu ponudu našeg grada. Zbor također surađuje s mnogobrojnim hrvatskim i     inozemnim zborovima.

Osim ostvarenih rezultata posebna je  zasluga profesora Veršića okupljanje mladih kroz odgojno-obrazovnu aktivnost te očuvanje bogate tradicije zborskog pjevanja s repertoarom hrvatske i svjetske zborske literature svih stilova.

           

Doc. dr. sc. Irena Zakarija – Grković - za nesebično zalaganje i rad na popularizaciji dojenja

Doc. dr. sc. Irena Zakarija – Grković rođena je u Rijeci. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Rijeci 1992., a doktorirala na Medicinskom fakultetu u Splitu, gdje radi od 2006. godine na Katedri za obiteljsku medicinu. Specijalizirala je obiteljsku medicinu u Melbourneu u Australiji, gdje je stekla dvanaestogodišnje kliničko iskustvo. U Australiji je postala i Međunarodno certificirana savjetnica za dojenje. Područja znanstvenog, nastavnog i stručnog interesa doc.  Zakarije – Grković su dojenje i zaštita majki i djece, medicina utemeljena na dokazima i edukacija iz temeljnih kliničkih i komunikacijskih vještina iz kojih područja je objavila brojne znanstvene radove, članke i kongresna priopćenja.

Uočavajući nedostatak obrazovanja za ovu temu provodi i različite edukacije tečaja o dojenju za zdravstvene djelatnike MEF-a koje je prošlo dvjesto zdravstvenih djelatnika. Širenjem mreže educiranih savjetnika za dojenje osnovana je i Hrvatska udruga savjetnica za dojenje, čija je predsjednica.

Članica je i osnivačica Nacionalnog povjerenstva za zaštitu i promicanje dojenja pri Ministarstvu zdravlja te edukatorica u UNICEF  programu „Rodilište-prijatelj djece“. Od 2012. godine suvoditeljica je Hrvatskog ogranka talijanskog Cochrane centra kojeg predstavlja na domaćoj i međunarodnoj razini, te koordinira brojne aktivnosti ovog Centra koji djeluje pri Medicinskom fakultetu, promovirajući medicinu utemeljenu na dokazima.

U 2019. godini pokrenula je novu inicijativu „Sveučilište – prijatelj djece“.

Njenim zalaganjem prošle godine gradu Splitu je dodijeljena organizacija velikog stručnog kongresa „Europskog kongresa o dojenju“ koji će se održati 2021. Prepoznavši njen rad, međunarodna organizacija „International MedicalCorps“, donirala je prošle godine Medicinskom fakultetu vrijednu opremu, koji je prepoznat kao centar izvrsnosti za edukaciju o dojenju u čitavoj Hrvatskoj i okolnoj regiji.

Svojim radom kojim zagovara i na znanstveni način pruža dokaze o nemjerljivim dobrobitima dojenja i iznimnim stručnim uspjesima zadužila je Medicinski  fakultet i splitsku medicinu i grad Split te na najbolji mogući način obilježila deset godina djelovanja udruge.

 

U kategoriji skupne nagrade u 2019. godini, nagrađeni su:

Prof. dr. sc. Marko Trogrlić i prof. dr.sc. Stjepan Matković - za petogodišnji timski rad na djelu Političke bilješke Ante Trumbića 1930.-1938.

Prof. dr. sc. Marko Trogrlić, znanstveni savjetnik i redovni profesor u trajnom zvanju, rođen je 1972. godine u Zadvarju. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio je u Splitu, a Studij povijesti i opće slavistike te povijesti istočne i jugoistočne Evrope na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beču, na kojem je i doktorirao.

Od 2006. godine zaposlen je na  Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu na kojem u statusu redovnog profesora predaje na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom doktorskom studiju humanističkih znanosti.

Prof. dr. sc. je rođen 1966. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu.

Diplomirao je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu na kojem je i doktorirao. Od 1992. godine zaposlen je na Institutu za suvremenu povijest u Zagrebu, a izvodi nastavu na sveučilištima u Zagrebu i Rijeci. Znanstveni je savjetnik u trajnom zvanju.

Prof. dr.sc. Marko Trogrlić i prof. dr. sc. Stjepan Matković u 2019. godini, nakon pet godina neumornog i timskog rada, dovršili su monumentalno djelo „Političke bilješke Ante Trumbića 1930. – 1938.“, dva opsežna sveska i sveukupno 1430 stranica. Ovo djelo predstavlja golemi doprinos budućim istraživačkim nastojanjima u proučavanju Trumbićeva života i djela, a onda i hrvatske političke povijesti konca 19. i prve polovice 20. stoljeća pa u tom kontekstu i političke povijesti našeg Grada.

Ovo djelo ima poseban značaj za naš Grad jer je velikan splitske i hrvatske povijesti Ante Trumbić rođen u Splitu, biran za zastupnika u Dalmatinskom saboru, splitski Gradonačelnik i cijelog života s njim bio neraskidivo povezan.

 

Kuglački klub „Mertojak“ za ostvarene sportske rezultate u 2019. godini

Kuglački klub „Mertojak“, kao amaterski i kvartovski klub, osnovan je 2006. godine na tada postojećoj kuglani „Mertojak“ sa školom kuglanja, čiji su polaznici bili dječaci od 15-16 godina. U narednim godinama djelovanja kluba, na državnim natjecanjima mlađih uzrasnih kategorija ( kadeti, mlađi juniori i juniori ) osvojena su sva državna natjecanja u svim uzrastima i kategorijama ( ekipno, parovno, pojedinačno ), te dvanaest medalja na Svjetskim prvenstvima uz postignuti apsolutni svjetski rekord u parovima. Klub ima 27 registriranih igrača.

U 2019. godini Kuglački klub „Mertojak“ je postao dvostruki uzastopni ekipni prvak Evrope u klasičnom kuglanju, što predstavlja najveći uspjeh u tom sportu u Gradu Splitu od njegova začetka 1922. godine. Isto tako klub je u prošloj godini ostvario i plasman u ¼ finala Lige prvaka, a ujedno je osvojio i titulu viceprvaka u prvenstvu Hrvatske i Kup RH.

Od strane Izvršnog odbora Splitskog saveza sportova klub je proglašen najuspješnijom sportskom ekipom Grada Splita za 2017. i 2018. godinu.

 

 

Kulturno umjetničko društvu Jedinstvo Split - za značajnu i trajnu aktivnost u promicanju i razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma i kulturne baštine

Kulturno umjetničko društvo Jedinstvo utemeljeno je u Splitu 1919. godine i jedno je od najstarijih KUD-a u Republici Hrvatskoj. Društvo je osnovano od strane varoških radnika, težaka i splitskih intelektualaca kao pjevački zbor koji je svoj prvi koncert održao na pozornici HNK Split, 20. prosinca 1919. godine.

Iz redova KUD-a Jedinstvo proistekli su, u njemu djelovali te bili njegovi predsjednici i dirigenti mnogi splitski umjetnici: Ivo Tijardović, Josip Hatze, Silvije Bombardeli, Jakov Gotovac, Ivo Marjanović, Ana Roje, Đeki Srbljenović, Ljubo Stipišić, Ratomir Kliškić, Ivica Čikeš, Gertruda Munitić, Danijela Martinović, Doris Dragović Nikša Sviličić i mnogi drugi.

Danas društvo broji više od 450 aktivnih članova amatera u plesnim, glazbenim i pjevačkim sekcijama svih uzrasta, različitih interesa, afiniteta i obrazovanja ali svih sa zajedničkim nazivnikom izražene ljubavi prema splitskoj i hrvatskoj narodnoj baštini i folkloru.

U svojoj stogodišnjoj povijesti društvo je osvajalo brojne nagrade i priznanja na raznim natjecanjima diljem svijeta gostujući u 33 zemlje i na 5 kontinenata i najtrofejniji je hrvatski ansambl.

Društvo nije samo vjerni čuvar hrvatske tradicije koju brižljivo čuva od zaborava  već je i nezaobilazni sudionik različitih događaja u gradu Splitu čime doprinosi bogatstvu kulturno – turističke ponude.

U prošloj 2019. godini društvo je proslavilo stotu obljetnicu nizom koncerata, manifestacija, izložbi, dokumentarnim filmom, promocijom monografije, velikim svečanim koncertom i drugim događajima kojima su svojim sugrađanima i turistima pružili nezaboravnu emociju, a svome Gradu ljubav i osjećaj vječne pripadnosti.